Data realizacji Miejsce realizacji Obiekt / inwestycja Zastosowane systemy i materiały Wykonawca
2016 Inowrocław Budowa obwodnicy Inowrocławia  
2015 Katowice Budowa mostu przez rz. Rawę,
w ciągu ul. Baildona
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL, KE)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Taumer Sp. z o. o.
2015 Łódź Kontynuacja projektu i budowy
autostrady A1 Stryków-węzeł
„Tuszyn” na odcinku od km 295+850
do km 335+937,65 – Zad. I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” (bez węzła) do km 310+000
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL, KE)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, H, S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER, PROFILE)

STRABAG Sp z o.o. / BUDIMEX SA /
Taumer sp. z o. o.
2015 Łódź Budowa trasy W-Z w Łodzi; skrzyżowanie ul. Kościuszki
z ul. Piłsudskiego
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S, EP 13, PUR 30)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

HYDROMAX Andrzej Niespodziany
2015 Rzgów Budowa przejazdu drogowego pod DK nr 1 (Rzgów, na wys. Centrów Handlowych PTAK) Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 21 HS, PUR 30/50)

HYDROMAX Andrzej Niespodziany
2015 Radom Remont dworca PKP Radom Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, H, S)

SERSO Sp. z o.o.
2015 Brodnica Budowa obwodnicy m. Brodnica
w ciągu DK nr 15 od km 296+462,20 do km 299+944,00
Żywica epoksydowa do otaczania grysu
(MEGAdur EP 0 GF)Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur(MEGAdur EP 100)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

SKANSKA S.A.
2015 Piotrków Trybunalski Remont barier betonowych typu „New Jersey” na drodze S8 Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 13, PUR 30)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 20/30 HB)

„Lipińscy” Zofia Lipińska
2015 Bydgoszcz Budowa mostu przez Kanał Bydgoski
z przebudową Węzła Zachodniego
w Bydgoszczy Etap II-a
Żywica epoksydowa do otaczania grysu
(MEGAdur EP 0 GF)Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur(MEGAdur EP 100)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

SKANSKA S.A.
2015 Chorzów Remont Linii Kolejowej 131, stacja Chorzów Batory Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete DRY S, FL)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAprotect EP 10 HB, MEGAdur PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Książbud Sp. z o.o.
2015 Małogoszcz Przebudowa DW nr 728 Łopuszno –
Małogoszcz II etap – przebudowa
wiaduktów kolejowych
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Kormal Sp. z o.o.
2015 Nowiny Remont wiaduktu na terenie Zakładu Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, 60, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K)

Kormal Sp. z o.o.
2015 Dębno Remont mostu kolejowego przez rz. Wartę w ciągu LK 410 Grzmiąca – Kostrzyn Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso HYDROTAPE, HYDROTAPE F)

SERSO Sp. z o.o.
2015 Łódz Kontynuację projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010 Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy PRIMER, 40 PU)

MOTA-ENGIL CE S.A.
2015 Rzeszów Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (Węzeł Wschodni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna) od km 581+263,44
do km 622+463,44
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy PRIMER, 40 PU)

BUDIMEX S.A./
STRABAG Sp z o.o.
2015 Będków Rozbudowa DW nr 716 – budowa kładki dla pieszych przez rz. Wolbórkę w m. Będków Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy PRIMER, 40 PU)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Gromnik Przebudowa mostu w miejscowości Gromnik w ciągu DW nr 977 odcinek 110 km 1+000 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Częstochowa Rozbudowa mostu w ciągu
ul. Mirowskiej nad rz. Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej
(z odwodnieniem)
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Jaktorów Budowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w km 35,635 Linii Kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice – realizowanego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100, EP 140 I)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Polkowice Przebudowa wiaduktu drogowego
w ciągu drogi powiatowej nr 1124D
o JNI 30004783
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 G, AR 100 S)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Przyłęk Przebudowa mostu przez rz. Pilicę
w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przyłęk
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Spiczyn Przebudowa mostu przez
rz. Bystrzycę w m. Spiczyn wraz
z dojazdami do mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka–Łęczna-Biskupice
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Szydłów Przebudowa mostu przez rz. Ner
w ciągu drogi powiatowej nr 3314E
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Sosnowiec Remont przejścia podziemnego
pod ul. 3 Maja w Sosnowcu
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 G)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy PRIMER, 40 PU)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Przerąb Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3915E w km 6+466 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2015 Tryńcza Budowa mostu stalowego nad rz. Wisłok km 167,561 w ciągu Linii Kolejowej 068 Lublin-Przeworsk Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAprotect EP 10 HB, MEGAdur PUR 2 K)

PW BANIMEX Sp. z o.o. / KRAK-INŻ Sp. z o.o.
2015 Gdańsk Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I- rewitalizacja ”Kolei Kokoszkowskiej” Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER, PROFILE)

BUDIMEX S.A.
2015 Facimiech Przebudowa mostu na Kanale Łączańskim w miejscowości Facimiech w ciągu drogi gminnej nr 601011K, km 0+345 Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP Mastic PZ, PUR 30/50)

PB ESBUD Stanisław Chryczyk /
KRAK-INŻ Sp. z o.o.
2015 Nowy Targ Remont mostu przez potok Biały Dunajec w km 0+470 w ciągu
drogi powiatowej nr 1673K
(ul. Waksmundzka)
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete VB)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 H)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR30/50)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

PB ESBUD Stanisław Chryczyk
2015 Szczawnica Odbudowa obiektu mostowego – Malinów przez potok Grajcarek wraz
z korektą trasy dojazdów
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

PB ESBUD Stanisław Chryczyk
2015 Kraków Remont obiektu mostowego przez rz. Biełucha w ciągu Alei Pokoju Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, 60, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Kraków Remont przejścia podziemnego pod ul. Wielicka – Wlotowa Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Kraków Modernizacja wiaduktu drogowego
w ciagu ul. Kocmyrzowskiej (nad
ul. Łowińskiego) w Krakowie
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 30/50)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Goczałkowice Zdrój Zabezpieczenie antykorozyjne słupów i desek podwalinowych ekranów akustycznych Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, PUR 30/50)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Kraków Remont przejścia podziemnego pod ul. Bora Komorowskiego Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Kraków Remont Mostu Nowohuckiego przez rz. Wisłę Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect AY 20/50 MP, EP 12 Al, EP 21 HS, EP 22 MIO, PUR 30/50)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Kraków Remont Mostu Zwierzynieckiego przez rz. Wisłę w Krakowie Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o./ Taumer sp. z o. o.
2015 Komańcza Rozbudowa DW nr 892 Zagórz – Komańcza od km 0+000 do km 28+706 i drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Komańcza – Radoszyce
od km 33+000 do km 39+300
Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Wzmocnienie konstrukcji – system NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM)

(taśmy NEOXEPLATE HS 614, NEOPOXE 30, 41)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

P.B. STALMOST Sp. z o.o. / KRAK-INŻ Sp. z o.o.
2015 Żywiec Obwodnica Żywca, jako nowy ciąg DW nr 945, wzdłuż rzeki Soły, wraz
z przebudową mostu przez rz. Sołę
(w ciągu DW 945)
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

RUBAU Polska Sp. z o.o.
2015 Kraków Rozbudowa linii tramwajowej KST (Krakowski Szybki Tramwaj) etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 30/50)

MOTA-ENGIL CE S.A. / KRAK-INŻ Sp. z o.o.
2015 Żywiec Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka /Bystrzańska”) Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, FL, KE)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

MOTA-ENGIL CE S.A. / Himmel i Papesch Opole
Sp. z o.o
2015 Brzozów Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu DW nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Most Sp z o o.
2015 Biłgoraj Budowa mostu przez rz. Biała Łada
w ciągu obwodnicy w ramach budowy obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu DW Nr 835
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 G, PUR 3 UV)

FPHU REMOST
2015 Jodłowa Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1313R Jasło – Jodłowa -Ryglice wraz z budową mostu przez
rz. Jodłówka
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

FPHU REMOST
2015 Mielec Budowa drogi obwodowej Mielca
w ciągu DW nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy
w km 20+636 do ulicy Dębickiej
w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

FPHU REMOST
2015 Biertowice Budowa mostu przez rz. Skawinka
w m. Biertowice w km 67+803
w ciągu DK nr 52 oraz w km 20+930 rz. Skawinka
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL, KE)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

SKANSKA S.A.
2015 Skawina Remontu mostu przez rzekę Skawinka w miejscowości Skawina w ciągu DK nr 44 w km 103+183 wraz z dojazdami Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 H)

SKANSKA S.A.
2015 Sucha Beskidzka Remont mostu przez rz. Stryszawka
w m. Sucha Beskidzka w km 36+626
w ciągu DK nr 28 wraz z dojazdami
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete DRY S, KE)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

SKANSKA S.A.
2015 Zembrzyce Przełożenie linii kolejowej Kraków – Zakopane na odcinku Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy „L” wzdłuż przekładanej linii kolejowej” Część V – budowa linii kolejowej wraz z jej rozruchem Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

SKANSKA S.A.
2015 Świdnica Remont mostu w Parku Centralnym
w Świdnicy
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, 60, DRY S, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Taumer sp. z o. o.
2015 Brzesko Modernizacja DW768 Koszyce – Brzesko Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

SKANSKA S.A.
2015 Nysa Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DK nr 46 i DK nr 41 Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Himmel i Papesch Opole
Spółka z o.o.
2015 Kraków Roboty naprawcze obiektów inżynierskich na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka – węzeł Szarów Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete DRY S, FL, KE)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I,EP 100)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 G, EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 12 Al, EP 21 HS, PUR 20/30 HB)

Iniekcje uszczelniające – system MEGAiso
(MEGAiso PUR-F I)

MOTA-ENGIL CE S.A. /
PBM STALKOR Sp. z o.o. / Taumer sp. z o. o.
2015 Kwidzyn Remontu wiaduktu drogowego
w ciągu ul. 3-go Maja nad torami Linii Kolejowych nr 207 i 218
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAprotect EP 10 HB, MEGAdur PUR 2 K)

HEKO MOST Sp. z o.o.
2015 Wodzisław Śląski Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 149
na odcinku Wodzisław Śląski- Rybnik
Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 12 Al, EP 21 HS, PUR30/50)

COMPLEX J. Michalkiewicz, M. Krzemień Spółka Jawna
2015 Orzesze Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 169 Tychy-Orzesze Jaśkowice Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 G, AR 100 S)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2015 Żywiec Budowa mostu w Żywcu przez rz. Sołę w ciągu DW nr 945 Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Ślusarstwo Usługowe Witold Krysta
2015 Poznań Budowa północnej nitki Estakady Katowickiej (DK nr 11) Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 140 I)

Most Sp z o o
2015 Widawa Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław – węzeł Widawa Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete SL-2, KE)

STRABAG Sp. z o.o.
2015 Dzierżoniów Remont i modernizacja dworca PKP
w Dzierżoniowie
Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect AY 20/50)

Jalpol Sp. z o.o.
2015 Wągrowiec Budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu DW nr 241 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Drogi i Mosty Włocławek Sp. z o.o. Sp.k. / KRAK-INŻ Sp. z o.o.
2015 Czarny Dunajec Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Targu do Trsteny (Słowacja) Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S, EP 13, PUR 30)

Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia
2015 Boleszkowice Modernizacja wiaduktu w ciągu Linii Kolejowej nr 273 w Boleszkowicach Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso AY 1 I)

Taumer sp. z o.o.
2015 Warszawa Remont parkingu podziemnego
w Centrum Handlowym Atrium Reduta w Warszawie
Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso AY 1 I)

NIWA SZCZECIN Sp. z o.o.
2015 Kluczbork – Ostrzeszów Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 272
na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20,60,FL)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso AY 1 I, PRIMEBIT, POXYBIT)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 G, 100 S, 100 E, PUR 30)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, EP 21 HS, PUR 30/50)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Taumer sp. z o.o.
2015 Kraków Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II – rozbudowa istniejącego terminala pasażerskiego Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HS 914, UHS 512, klej NEOPOXE 30)

Euro-Diament Andrzej Warchoł / Astaldi SA
2014 Dąbrowa Górnicza Przebudowa wiaduktu drogowego
w ciągu DK nr 94 w Dąbrowie Górniczej nad ul. Puszkina, ul. Białostockiego i linią PKP
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Wojnicz „Obwodnica Wojnicza” – zadanie II – część południowa Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 G, AR 100 E)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR 30/50)

IMB Podbeskidzie
Sp. z o.o. / PRB „WAAN” W. Zawistowski
2014 Gdów Obwodnica Gdowa – budowa obiektów mostowych WD-1,MD-2, WD-3 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Radomsko Dokończenie budowy zachodniej obwodnicy miasta Radomska
o dł. 6554 m – odcinek A-C-F,
od ul. Brzeźnickiej przez istniejące rondo C do ul. Sucharskiego oraz odcinek F-L od ul. Sucharskiego
do ul. Narutowicza
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Zakopane Przebudowa drogi powiatowej
nr 1656K w m. Zakopanem
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete VB)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR 30/50)

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti – system AGS

(Ags 3512)

PB ESBUD Stanisław Chryczyk
2014 Cisek-Bierawa Przebudowa mostu w ciągu drogi nr1404 O Cisek – Bierawa Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Gdańsk Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I- rewitalizacja ”Kolei Kokoszkowskiej” Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER, PROFILE)

BUDIMEX S.A.
2014 Rawicz Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa
i Rawicza) – dokończenie budowy
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER, PROFILE)

BUDIMEX S.A.
2014 Opole Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454
(ul. Budowlanych – Sobieskiego)
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT, WATERBIT)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

SKANSKA S.A. /
PRI Krak-Inż /
TAUMER Sp. z o.o.
2014 Rzeszów Rozbudowa węzła drogowego pomiędzy Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Inżyniera Rzeszów S.A./
Wolmost Sp. z o.o./
PRI Krak-Inż
2014 Leżajsk Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu DK nr 77 Lipnik-Przemyśl na odcinku od km 91+350 do km 94+968 wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną
i urządzeniami budowlanymi
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

DRAGADOS S.A. /
PRI Krak-Inż
2014 Ślemień Poprawa bezpieczeństwa ruchu na dojazdach i na moście usytuowanym na łuku poziomym DW nr 946 w km 16+616 w miejscowości Ślemień Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 30/50)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2014 Zembrzyce Przełożenie Linii Kolejowej Kraków – Zakopane na odcinku Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy „L” wzdłuż przekładanej linii kolejowej” Część V – budowa linii kolejowej wraz z jej rozruchem Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

SKANSKA S.A.
2014 Zembrzyce Przełożenie linii kolejowej Kraków – Zakopane na odcinku Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L wzdłuż przekładanej linii kolejowej” Część III – Budowa drogi publicznej klasy L na terenie gm. Zembrzyce i Część IV – Budowa drogi publicznej klasy L wraz z mostem drogowym na terenie gm. Stryszów Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL, KE)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

SKANSKA S.A. /
PRB „WAAN”
W. Zawistowski
2014 Zembrzyce Budowy drogi krajowej nr 28 relacje Wadowice – Sucha Beskidzka, odcinek Mucharz – Tarnawa Dolna – Zembrzyce od km 7+385 do km 11+436,62, realizowana w ramach inwestycji Zbiornik Wodny Świnna Poręba na rzece Skawie polegającej
na budowie etapu IV drogi krakowskiej nr 28 odcinek Tarnawa Dolna – Zembrzyce od km 9+352,47 do km 10+350,09
Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 12 Al., Mastic PZ, PUR 30/50)

 

MOTA-ENGIL CE S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2014 Biertowice Budowa mostu przez rz. Skawinkę wraz z drogą dojazdową do DW nr 956 Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 30/50)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2014 Lublin Remont wiaduktów (północnego i południowego) w ciągu

DK nr 19, ul. Mieczysława Smorawińskiego w Lublinie

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(maty NEOXECOVER 300, NEOPOXE 41, 330)

MOTA-ENGIL CE S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2014 Rybnik Remont mostu przez rz. Ruda
w ciągu bocznej ulicy Sygnały
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Skawina Budowa drogi gminnej klasy GP
w Skawinie obejmująca odcinek II
od km 0 + 998,98 do km 2 + 446,28
i odcinek III od km 2 + 446,28 do km
3 + 100,29, to jest od skrzyżowania
z ul Płk. A. Hałacińskiego do
ul. Energetyków w Skawinie – Obwodnica Skawiny
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL, KE)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, H)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

IMB Podbeskidzie
Sp. z o.o. /
PRB „WAAN”
W. Zawistowski
2014 Jastrzębie Zdrój Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW nr 933 –
ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A1 w Mszanie – Etap II
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

MOSTY Chrzanów
Sp. z o.o. /
PRI Krak-Inż
2014 Przemyśl Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej DK nr 28 z DW
nr 885 – obiekt WD-3
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PRI „POL-AQUA” S.A. /

PRI Krak-Inż

2014 Rabka Zdrój Odbudowa mostu betonowego
przez rz. Raba w ciągu drogi gminnej
w Rabce Zdroju
Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete VB)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

PB ESBUD Stanisław Chryczyk
2014 Kraków Remont Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 30/50)

PRI Krak-Inż
2014 Kraków Remont Mostu Zwierzynieckiego
w Krakowie
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

PRI Krak-Inż
2014 Częstochowa Przebudowa DW nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w m. Wręczyca Wielka Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

„KRĘŻBUD” Sp. z o.o. /

TAUMER Sp. z o.o.

2014 Rybnik Przebudowa mostu przez rz. Nacyna na ulicy Kotucza Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Wola Jachowa Odbudowa -mostu przez rz. Kakonianka w ciągu DK nr 74 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Głuchołazy Budowa nowego obiektu mostowego wraz z odbudową DW nr 411 w miejscowości Głuchołazy zniszczonych w wyniku powodzi Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Żywiec Naprawa kładki dla pieszych w km 76,531 na Linii Kolejowej nr 139 Katowice-Zwardoń na stacji Żywiec Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Gliwice Przebudowa wiaduktu drogowego
nad Linią Kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK nr 88) w Gliwicach
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

PW BANIMEX Sp. z o.o.
2014 Gliwice Budowa Drogi Publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice- Gliwice Odcinek G1 Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

SKANSKA S.A.
2014 Połaniec Likwidacja barier rozwojowych – most przez Wisłę z rozbudową DW nr 764 oraz połączeniem DW nr 875 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

MOTA-ENGIL CE S.A. /
ZRAiT „ITACO” Sp. z o.o. Sp. k.
2014 Kraków Wykonanie remontu drogi i nawierzchni chodników w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

FHU WANTA P.Zębol
2014 Mników Budowa przepustu ramowego
w miejscowości Mników w ciągu drogi powiatowej nr 2189K.
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2014 Skierniewice Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II LOT A Odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE UHS 614, NEOPOXE 41, 30)

INTOP WARSZAWA
Sp. z o.o.
2014 Chrzanów Przebudowa obiektów inżynierskich
w ciągach dróg wojewódzkich – Budowa mostu na potoku Chechło
w Chrzanowie wraz z rozbudową
ul. Szpitalnej w ciągu DW 781
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, 60, FL, SL-4)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o. / TAUMER Sp. z o.o.
2014 Kraków Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych
w zakresie przebudowy mostu masywnego w km 317,241 tor nr 1 i 2 w ramach zadania: „Rewitalizacja Linii Kolejowej nr 8 na odcinku Kozłów – Kraków Główny”
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL, SL-2, SL-4, VB)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR 30/50)

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti – system AGS

(Ags 3720, 3721)

Himmel i Papesch Opole
Spółka z o.o. /
PRI BUD-MOST Sp. z o.o.
2014 Mrowla Kontynuacja budowy autostrady A4
na odcinku Węzeł Rzeszów Zachodni – Węzeł Rzeszów Centralny
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

BUDIMEX S.A.
2014 Kraków Przebudowa układu drogowego
w rejonie Ronda Grunwaldzkiego
w Krakowie
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER, PROFILE)

STRABAG Sp z o.o.
2014 Żywiec Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” (Żywiecka-Bystrzańska) – Żywiec Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

MOTA-ENGIL CE S.A.
2014 Głogów Remont Mostu Tolerancji
przez rz. Odrę w Głogowie
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

KM Consulting Konrad Mika
2014 Częstochowa Przebudowa DK nr 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK nr 46, połączenie z ul. Srebrną Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

TAUMER Sp. z o.o.
2014 Częstochowa Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego Linii Kolejowej
nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa
Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

NIWA SZCZECIN Sp. z o.o.
2014 Warszawa Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S8 na odcinku: Węzeł „Modlińska”
w Warszawie – węzeł „Piłsudskiego” w Markach; wzmocnienie słupów Węzła „Modlińska” oraz Węzła „Marymoncka”
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(maty NEOXECOVER 150, NEOPOXE 330)

Freyssinet Polska Sp.z o.o.
2014 Rejon Bolesławiec Utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA w rejonie Dolnego Śląska Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso POXYBIT)

GRAWIL Sp. z  o.o.
2014 Toruń Wykonanie podlewu kanałów szynowych na ul. Solidarności
w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
w latach 2007-2013”
Epoksydowy podlew

(MEGAdur EP 0 G)

TAUMER Sp. z o.o.
2014 Wrocław Budowa drogi ekspresowej S-8
na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców, Etap I – Wrocław (Węzeł Pawłowice) – Oleśnica (Węzeł Dąbrowa)
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOTA-ENGIL CE S.A.
2014 Bydgoszcz Uszczelnienie dylatacji wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w ramach inwestycji pn.: „Budowa mostu przez Kanał Bydgoski
z przebudową Węzła Zachodniego
w Bydgoszczy Etap II”
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER, PROFILE)

STRABAG Sp z o.o.
2014 Częstochowa Przebudowa mostu drogowo – tramwajowego przez rz. Wartę
w ciągu Alei Pokoju w Częstochowie
Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

SKANSKA S.A.
2014 Jasło Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 18,837 Linii Kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur PUR 2 K)

Książbud Sp z o.o.
2014 Kluczbork – Ostrzeszów Rewitalizacja obiektów kolejowych
na Linii Kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork-Ostrzeszów
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, 60, FL)

Iniekcje – system MEGAiso

(MEGAiso AY 1 )

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, EP 13 Sealer, EP 22 HS,
PUR 30/50)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 G, E)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I, EP 100)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

TAUMER Sp. z o.o.
2014 Kraków Remont istniejącego wiaduktu nad
ul. Armii Krajowej w km 5,222 tor 1KB (km 65,596 linii nr 133, km 2,302 linii nr 95 tor nr 1) w ramach inwestycji
pn „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Odcinek Kraków Główny – Kraków Mydlniki w km 0,663 – 7,255”
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20, FL)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 GF, PUR 2 K)

Książbud Sp z o.o.
2014 Kraków Budowa nowego wiaduktu nad ul. Armii Krajowej w km 5,222 tor 1KB
w ramach inwestycji pn „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Odcinek Kraków Główny – Kraków Mydlniki w km 0,663 – 7,255”
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K)

Książbud Sp z o.o.
2014 Żerniki Wrocławski – Siechnice Budowa DW Żerniki Wrocławski – Siechnice (od ronda w ciągu DW nr 395 do DK nr 94) – kolejny etap Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

„GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe

Sp. z o.o.

2014 Słupsk Przebudowa mostu Kaszubskiego
w ciągu ul. Kilińskiego w Słupsku
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAiso EP, MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOST Sp. z o.o.
2013 Żerniki Wrocławskie – Siechnice Budowa DW Żerniki Wrocławskie – Siechnice, od ronda w ciągu DW nr 395 do DK nr 94 Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Gotowski BKiP Sp. z o.o.
2013 Toruń Budowa 3-poziomowego węzła drogowego na pl. Daszyńskiego Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

Strabag Sp. z o.o.
2013 Nowa Sól Budowa południowej obwodnicy Nowej Soli – połączenie DW nr 315
i DW nr 297
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

ZPBM Mosty Sp. z o.o.
2013 Poznań Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso POXYBIT)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Gestimmo Sp. z o.o.
2013 Jarocin Remont wiaduktu w ciągu Linii Kolejowej LK 272 Kluczbork-Poznań Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso AY 1 I)

Polwar S.A.
2013 Głogów Remont Mostu Tolerancji
przez rz. Odrę w Głogowie
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

KM Consulting K. Mika
2013 Oleśnica Budowa obwodnicy Oleśnicy
w ciągu drogi ekspresowej S-8
od km 51+554 do km 58+756
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K,PUR 3 UV)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

FloorFix Sp. z o.o.
2013 Oleśnica Budowa obwodnicy Oleśnicy
w ciągu drogi ekspresowej S-8
od km 51+554 do km 58+756
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM, 20)

BUDiA – Standard Sp. z o.o.
2013 Wrocław Przebudowa Jazu Różanka na rz. Odrze we Wrocławiu Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete ACM)

Remaxbud Sp. z o.o.
2013 Wrocław Przebudowa Alei Stabłowickiej
we Wrocławiu – Etap I
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, PRIMER)

FloorFix Sp. z o.o.
2013 Biskupice Przebudowa mostu przez rz. Skrwę
w ciągu DW nr 562
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G,PUR 2 K)

Drogi i Mosty A. Popowski
2013 Pruszków Przebudowa mostu przez rz. Utrata
w ciągu ul. B. Prusa
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Drogi i Mosty A. Popowski
2013 Grodzisk Mazowiecki Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 579 Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso PRIMEBIT)

Drogi i Mosty A. Popowski
2013 Falniów Remont mostu przez rz. Szreniawa
w ciągu DW nr 783
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HS 1014, maty NEOXECOVER 300, NEOPOXE 30, 41, 330)

PROJEKT BUD Sp. z o.o.
2013 Falniów Remont mostu przez rz. Szreniawa
w ciągu DW nr 783
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Q-BUD J. Kułach
2013 Rzeszów Budowa autostrady A4
węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Rzeszów Centralny
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

BUDIMEX S.A.
2013 Zagórz-Komańcza Rozbudowa DW nr 892 Zagórz – Komańcza – wzmocnienie dźwigarów żelbetowych mostu prze potok Rzepedka w ciągu DW nr 892 Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Wzmocnienie konstrukcji – system NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM)

(taśmy NEOXEPLATE HS 914, NEOPOXE 30, 41)

BUDIMEX S.A. /
PRI Krak-Inż
2013 Brzeg Dolny Budowa mostu przez rz. Odrę
w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur 050 I)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

SKANSKA S.A. /
TAUMER Sp. z o.o./
PRI Krak-Inż
2013 Dobczyce Odbudowa mostu przez rz. Rabę
w Dobczycach w ciągu DWnr 964
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
2013 Kraków Remont wiaduktu nad ul. Weissa
w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie – jezdnia północna
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete KE, 20, ACM)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2013 Wojnicz Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu DW nr 975 Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Mostostal Warszawa S.A. /
IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
2013 Zgorzelec Remont mostu kolejowego w ciągu Linii Kolejowej E30 na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, 60, ACM)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 G)

Firesta A.S. /
TAUMER Sp. z o.o.
2013 Kwidzyn Budowa mostu przez rz. Wisłę wraz z dojazdami, w ciągu DK nr 90 Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

BUDIMEX S.A.
2013 Chrzanów Budowa wiaduktu łukowego nad ulicą Trzebińską w Chrzanowie w ciągu północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR 30/50)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S, AR 100 E)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2013 Chełmek Budowa mostu przez rz. Przemszę
w ciągu DW nr 780
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Metrostav A.S. /
PRI Krak-Inż
2013 Tarnów, Dębica Budowa autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

BUDIMEX S.A.
2013 Częstochowa Remont wiaduktu nad torami PKP
w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania
z ul. Wilsona
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur PUR 2 K, PUR 3 UV, TIXO)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2013 Paniowy Przebudowa mostu przez potok Promna Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 G, AR 100 E,AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEAGdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Poldim Mosty /
TAUMER Sp. z o.o.
2013 Andrychów Budowa mostu przez rz. Wieprzówka w ciągu DK nr 52 Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR 30/50)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2012/2013 Pszczyna Budowa północnej obwodnicy Pszczyny – węzeł drogowy DK 1
z DW 935
Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

MOTA-ENGIL CE S.A.
2012/2013 Katowice Remont wiaduktu w ciągu
ul. Bagiennej (nad ul. 1-go Maja)
Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 HB, PUR 30/50)

PUH Complex A. Malicki
2012 Lublin Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

BUDIMEX S.A. /

TAUMER Sp. z o.o.

2012 Rabka-Chabówka Remont wiaduktu w ciągu DK 47 Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

BM 6 Sp. z o.o.
2012 Jarosław, Radymno Budowa autostrady A4, ocinek
Jarosław-Radymno
Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

BUDIMEX S.A.
2012 Oleśnica, Syców Budowa drogi ekspresowej S8
od km 58+756 do km 83+505
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEAGdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

SKANSKA S.A. /

Firesta A.S.

2012 Syców, Kępno Budowa drogi ekspresowej S8
odcinek II: od km 70+200 do km 86+800
Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

Nawierzchnie izolacyjne– system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

MOTA-ENGIL CE S.A.
2012 Słupiec Przebudowa mostu przez rz. Breń
w ciągu DW nr 982
Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur 050 I)

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE NPS

(taśmy NEOXEPLATE HM 614, NEOPOXE 41, 30)

Godrom Sp. z o.o. /

TAUMER Sp. z o.o.

2012 Zabierzów Remont mostu w Zabierzowie Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S, AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEAGdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

MOTA-ENGIL CE S.A.
2012 Ryczówek Remont mostu w ciągu DW nr 791 Klucze-Zawiercie Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEAGdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HS 1014, NEOPOXE 41, 30)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o. /

TAUMER Sp. z o.o.

2012 Dobczyce Budowa mostu przez rz. Raba w ciągu DW nr 964 – budowa obwodnicy Dobczyc Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40PU)

MOTA-ENGIL CE S.A. /
PRI Krak-Inż
2011 Wrocław Wykonanie izolacjo-nawierzchni na żelbetowych płytach torowisk kolejowych na terenie dworca Wrocław Główny Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur: EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

KZN „Bieżanów” Sp. z o.o. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Poznań Naprawa, zabezpieczenie powłokowe oraz wykonanie nawierzchni izolacyjnych w tunelu trasy tramwajowej w ciągu linii Os. Lecha – Franowo Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete: 20, AC, CM, DRY S, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect: AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur: EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

BILFINGER BERGER
Budownictwo S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Rudna Wielka Zabezpieczenie powłokowe konstrukcji wiaduktu kolejowego WK 1 w miejscowości Rudna Wielka k/Rzeszowa Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect: AR 100 E, AR 100 S)

Radko Sp. z o.o.
2011 Kraków Zabezpieczenie powłokowe estakady nad Rondem Ofiar Katynia w ciągu
ul. Conrada – Radzikowskiego
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect: AR 100 E, AR 100 S)

Radko Sp. z o.o.
2011 Świnna Poręba Naprawa, zabezpieczenie powłokowe oraz wykonanie nawierzchni izolacyjnych chodników wiaduktu nad linią PKP w ciągu DK 28 Wadowice – Sucha Beskidzka Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete: 20, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect: AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur: EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Skanska S.A.
2011 Kraków Zabezpieczenie powłokowe wiaduktu w ciągu ul. Nowohuckiej Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect: AR 100 E, AR 100 S)

IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
2011 Mogilany Zabezpieczenie powłokowe konstrukcji żelbetowej wiaduktu nad DK nr 7 Kraków – Myślenice Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect (MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S) MOTA-ENGIL CE S.A.
2011 Kaczory Naprawa, zabezpieczenie powłokowe, kotwienie oraz wykonanie nawierzchni izolacyjnej na chodnikach wiaduktu kolejowego
w ciągu linii Kutno – Piła Główna
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete: 20, CM, DRY S, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect: AR 100 E, AR 100 S)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

Kotwienie elementów – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur: EP 0 G, MEGAdur PUR 3 UV)

Zakład Robót Komunikacyjnych
DOM Sp. z o.o. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Wodzisław Śląski Naprawa, zabezpieczenie powłokowe, wykonanie izolacji wiaduktu nad torami PKP Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2011 Krosno Zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie nawierzchni izolacyjnych mostu w ciągu ul. Niepodległości
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)E

Rejon Budowy Dróg i Mostów
w Krośnie Sp. z o.o. /
P.B. STALMOST Sp. z o.o.
2011 Kraków Zabezpieczenie powłokowe obiektów węzła łączącego DK nr 7 Kraków-Myślenice z autostradą A4 w Krakowie-Opatkowicach Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2011 Wrocław Wykonanie zakotwień szyn podczas przebudowy torowiska tramwajowego przy ul. Kosmonautów w ciągu DK nr 94 Kotwienie elementów – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

KZN „Bieżanów” Sp. z o.o. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Gołdap Naprawa, zabezpieczenie powłokowe, wykonanie izolacji
i uszczelnień obiektów obwodnicy Gołdapi w ciągu DK nr 65 Granica Państwa – Gołdap – Ełk – Białystok – Bobrownik – Granica Państwa
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, MEGAflexy PRIMER )

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

BILFINGER BERGER
Budownictwo S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Sośnica Wykonanie izolacji murów oporowych na terenie odcinka autostrady A1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

POLIMEX Mostostal S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Białystok Wykonanie nawierzchni izolacyjnych estakady nad ul. Gen. Wł. Andersa Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOSTY Łódź S.A.
2011 Toruń Wykonanie nawierzchni izolacyjnych
i powłok ochronnych mostu przez
rz. Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S10
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

BILFINGER BERGER
Budownictwo S.A.
2011 Czerniewice Naprawa, zabezpieczenie powłokowe i wykonanie izolacjo-nawierzchni mostu w ciągu autostrady A1 przez
rz. Wisłę
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E,AR 100 G, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

BILFINGER BERGER
Budownictwo S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Częstochowa Naprawa i zabezpieczenie powłokowe wiaduktu nad torami PKP
w ciągu Al. Niepodległości
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S, EP 13, EP 21 HS, PUR 30)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2011 Łukowe Wykonanie zakotwień na moście przez rz. Kanica w m. Łukowe Kotwienie elementów – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

P.B. STALMOST Sp. z o.o.
2011 Tarnów Wykonanie izolacji przeciwwodnych obiektów autostrady A4 na odcinku węzeł Wierzchosławice – węzeł Krzyż Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

DRAGADOS S.A.
2011 Boronów Naprawa i zabezpieczenie powłokowe obiektu mostowego w miejscowości Boronów Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20 , AC,  CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2011 Bronisze Naprawa, zabezpieczenie powłokowe i wykonanie izolacji podczas rozbudowy ul. Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

Elastyczne uszczelniacze – system MEGAflexy

(MEGAflexy 40 PU, MEGAflexy PRIMER )

BILFINGER BERGER
Budownictwo S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Jędrzejów Zabezpieczenie powłokowe kładki dla pieszych nad DK 78 na odcinku Obwodnicy Północnej Jędrzejowa Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 12 Al, PUR 30)

BUDIMEX S.A. /
INSTALBUD Sp. z o.o.
2011 Kraków Wzmocnienie dźwigarów stalowych wiaduktu kolejowego nad
ul. Kopernika
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 914, NEOPOXE 30)

TAUMER Sp. z o.o.
2011 Podegrodzie Naprawa, zabezpieczenie powłokowe i izolacjo-nawierzchnie obiektów
w ciągu obwodnicy Podegrodzia prze potoki Jastrzębnik – Słomka – Gostwiczanka
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOTA-ENGIL CE S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Białystok Naprawa i zabezpieczenie powłokowe obiektów przy ul. Gen. St. Maczka Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Iniekcje i kotwienia – system MEGAdur

(MEGAdur EP 050 I)

MOSTY ŁÓDŹ S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2011 Złota Zabezpieczenie powłokowe mostu przez rz. Koprzywianka Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

TWISTER s.c.
2011 Wrocław Naprawa, zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie nawierzchni izolacyjnych obiektów Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
TAUMER Sp. z o.o.
2010 Toruń Zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie izolacjo-nawierzchni mostu przez rz. Drwęca w ciągu autostrady A1 (etap I)
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 G)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

NDI-SKANSKA. S.A. / BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. / SPETREM Sp. z o.o.,
2010 Nowy Sącz Zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie izolacjo-nawierzchni mostu przez rz. Kamienica w ciągu
ul. Lwowskiej (etap II)
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

ZUP KAM-BET,
2010 Latoszyn Naprawa, zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie izolacji mostu przez potok Ostra w ciągu DK4 (etap II)
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2010 Pierzchów Wzmocnienie żelbetowych belek mostu przez potok Królewski
w ciągu DW nr 967
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 614, NEOPOXE 30, 41, NEOXE PRESTRESSING SYSTEM – system sprężenia konstrukcji przy pomocy wstępnie naprężonych taśm NEOXEPLATE)

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
2010 Łodygowice Zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie izolacji mostu przez
rz. Żylica w ciągu DK nr 69
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2010 Zawada Naprawa, zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie izolacji mostu nad potokiem Zawadka w ciągu DK nr 4
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete DRY S, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2010 Zembrzyce Naprawa, zabezpieczenie powłokowe

i wykonanie izolacji mostu przez rz. Skawa w ciągu obwodnicy Zembrzyc (DW nr 956 Biertowice – Sułkowice – Zembrzyce)

Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOTA-ENGIL CE S.A. /
SPETREM Sp. z o.o.
2009 Pilzno Wykonanie izolacji przepustów betonowych pod DK nr 4 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

FPHU REMOST
2009 Łuczyce Wzmocnienie żelbetowych belek
i płyty wiaduktu w ciągu Linii Kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 1012, NEOPOXE 30, 41)

ZISiRI SANEL Sp. z o.o.
2009 Tarnowskie Góry Naprawa powierzchni betonowych kładki dla pieszych w ciągu
ul. Dąbrowskiego
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete DRY S)

FUH Golec Karol,
2009 Brzeźnica Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i wzmocnienie żelbetowej płyty mostu nad potokiem Brodawka w ciągu
DK nr 44
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE UHS 1014, NEOPOXE 30, 41)

ZISiRI SANEL Sp. z o.o.
2009 Nowy Sącz Wykonanie izolacji mostu przez
rz. Kamienica w ciągu ul. Lwowskiej
(etap I)
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

LOG-BUD
2009 Przesławice Naprawa, zabezpieczenie powierzchni betonowych, wzmocnienie płyty żelbetowej i wykonanie izolacji mostu nad potokiem Pokojówka  w ciągu DW nr 775 Słomniki-Nowe Brzesko Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, 60, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 614, NEOPOXE 30, 41, NEOXE PRESTRESSING SYSTEM – system sprężenia konstrukcji przy pomocy wstępnie naprężonych taśm NEOXEPLATE)

SPETREM Sp. z o.o.
2009 Czechy Naprawa, zabezpieczenie powierzchni betonowych wzmocnienie stalowych belek i wykonanie izolacji mostu  przez rz. Szreniawę w ciągu DW nr 775 Słomniki-Nowe Brzesko Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 21 HS, PUR 30)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 614, NEOPOXE 30, 41, NEOXE PRESTRESSING SYSTEM – system sprężenia konstrukcji przy pomocy wstępnie naprężonych taśm NEOXEPLATE)

SPETREM Sp. z o.o.,
2009 Seroczyn Wzmocnienie żelbetowych belek mostu przez rz. Świder w ciągu
DW nr 802
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 514, NEOPOXE 30,
NEOXE PRESTRESSING SYSTEM – system sprężenia konstrukcji przy pomocy wstępnie naprężonych taśm NEOXEPLATE)

PBL MAZOWIECKIE MOSTY
Sp. z o.o./
wykonawca sprężenia: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2009 Czarny Dunajec Wzmocnienie żelbetowej płyty mostu nad potokiem Młynówka w ciągu
DW nr 957
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HS 1014, NEOPOXE 30, 41)

LOG-BUD
2009 Jastrzębie Zdrój Zabezpieczenie powłokowe wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu
ul. Świerklańskiej
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2009 Mościbrody Most przez rz. Muchawkę w ciągu
DK nr 63 Siedlce-Łuków – wzmocnienie żelbetowej płyty mostu
Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HM 914, NEOPOXE 30, 41,)

PBL MAZOWIECKIE MOSTY
Sp. z o.o.
2009 Chorzów Wykonanie izolacji wiaduktu nad Drogową Trasą Średnicową (DTŚ)
w ciągu ul. Ks. J. Gałeczki
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

FUH Golec Karol
2009 Łabuzie k. Pilzna Naprawa, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i wykonanie izolacji mostu przez rz. Wisłoka
w ciągu DK nr 4 (etap I)
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2009 Kamionka Wykonanie izolacji mostu przez
rz. Tuszynka
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

FPHU REMOST
2009 Ropczyce Wykonanie izolacji wiaduktu nad torami kolejowymi PKP Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

FPHU REMOST
2009 Dębica Naprawa, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i wykonanie izolacji wiaduktu nad ul. Gajową
w ciągu DK4
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2009 Latoszyn Naprawa, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i wykonanie izolacji mostu nad potokiem Ostra
w ciągu DK4 (etap I)
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2008 Kraków Naprawa, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych wiaduktu
w ciągu ul. Kamieńskiego przy Centrum Handlowym BONARKA City Center
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 21 Al, PUR 31 MIO)

PBI ENERGOPOL Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.,
2008 Stary Sącz Naprawa i zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych mostu
św. Kingi przez rz. Dunajec w ciągu obwodnicy Starego Sącza
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2008 Jaworzno Wykonanie izolacji kładki dla pieszych Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

INIEKT-BUD s.c.
2008 Rzeszów Wykonanie izolacji mostu przez
rz. Strug w ciągu ul. Sikorskiego
Izolacje przeciwwodne – system MEGAiso

(MEGAiso EP)

PB STALMOST sp. z o.o.
2008 Strzyżów Naprawa, zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i wykonanie izolacji mostu przez rz. Wisłok
w ciągu DW nr 989
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, 60, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ S.A. /
REST Urbis Sp. J
2007-2008 Puławy Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych mostu im. Jana Pawła II przez rz. Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S12 Radom –Lublin Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
MOSTY ŁÓDŹ S.A. /
SPETREM Sp. z o.o.
2007-2008 Puławy Naprawa powierzchni betonowych mostu im. Jana Pawła II przez
rz. Wisłę w ciągu drogi ekspresowej S12 Radom–Lublin
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, CM, FL)

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2007-2008 Ruda Śląska Naprawa i zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych obiektów inżynieryjnych w ciągu i nad Drogową Trasą Średnicową Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, AC, CM, FL)

Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2007 Cieszyn Wykonanie izolacji mostu w ciągu drogi ekspresowej S1 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K)

BUDLAND
2007 Dąbrowa Górnicza Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowego wiaduktu Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, EP 21 HS, PUR 30/50)

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MOSTOSTAL BĘDZIN Sp. z o.o.,
2007 Głuchów Wykonanie izolacji mostu w ciągu drogi krajowej DK nr 4 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PB STALMOST Sp. z o.o.
2007 Stargard Szczeciński Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych mostu Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, EP 21 HS, PUR 30/50)

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR
2007 Brzesko Wykonanie izolacji mostu w ciągu drogi krajowej DK nr 4 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2006 Żywiec Wykonanie izolacji mostu przez
rz. Sołę w ciągu drogi ekspresowej S69
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
POLSKIE MOSTY Sp. z o.o.
2006 Milówka Naprawa powierzchni betonowych
i wzmocnienie konstrukcji mostu
w ciągu drogi ekspresowej S69
Naprawa betonu – system MEGAcrete

(MEGAcrete 20, 60, AC, CM, FL)

Wzmocnienie konstrukcji – system NEOXE

(taśmy NEOXEPLATE HS 512, NEOPOXE 30, 41)

SKANSKA S.A. /
POLSKIE MOSTY Sp. z o.o.,
2006 Grodziec Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i stalowych obiektów w ciągu oraz nad drogą ekspresową S1 Bielsko-Biała–Skoczów – obwodnica Grodźca Śląskiego Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, EP 21 HS, PUR 30/50)

SKANSKA S.A. /
ALTRANS A. Pławecka
2006 Milówka Wykonanie izolacji estakady łukowej przez rz. Kameszniczankę w ciągu drogi ekspresowej S69 Żywiec –Zwardoń (odcinek Milówka–Szare) Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o
2006 Grodziec Wykonanie izolacji obiektów nr WD-1
i WD-3 w ciągu obwodnicy Grodźca Śląskiego
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2006 Milówka Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych i wykonanie izolacji obiektów nr 22, 23 i Z1 w ciągu drogi ekspresowej S69 Żywiec –Zwardoń Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, EP 21 HS, PUR 30/50)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
Przedsiębiorstwo Budowlano–Montażowe STALKOR Sp. z o.o.
2006 Kraków Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych mostu drogowego na Zielonych Wzgórzach przy ul. Zielona Górka Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, EP 13, PUR 31 MIO)

POLWAR S.A.
2006 Pszczyna Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych wiaduktu nad DK nr 1 Bielsko-Biała –Katowice Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 12 Al, PUR 30)

Płockie Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych S.A.
2006 Pilzno Wykonanie izolacji mostu przez rzekę Dulcza Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REST Urbis Sp. J.
2006 Wrzosowa Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych wiaduktu
nad DK nr 1 Katowice –Częstochowa
Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 12 Al, PUR 30)

Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych S.A.
2006 Krasne Zabezpieczenie powłokowe
i wykonanie izolacji wiaduktu dojazdowego do Centrum Handlowego
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REST Urbis Sp. J.
2006 Kraków Zabezpieczenie powłokowe powierzchni stalowych mostu przez
rz. Rudawę w ciągu ul. Jesionowej
MEGAprotect EP 13

MEGAdur PUR 3 UV

Polwar S.A.
2005 Olkusz Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych mostu kolejowego w ciągu linii hutniczej szerokotorowej LHS Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 10 PZ, EP 21 HS, PUR 30/50)

Polwar S.A.
2005 Kielnarowa Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych mostu drogowego w ciągu DW nr 878 Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 21 HS, PUR 30/50)

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych
w Grybowie
2005 Mysłowice Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych mostu przez rz. Przemszę w ciągu drogi DK nr 1 Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 12 Al., EP 21 HS, PUR 30/50)

Zakład Projektowo-Remontowy

RUBOR Sp. z o.o.

2005 Wieliczka Renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych mostu w Wieliczce Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect PUR 30)

SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Siedlce Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych mostu kolejowego Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 12 Al., EP 21 HS, PUR 30/50)

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych
2004 Rdzawka Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych mostu drogowego Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 12 Al., EP 21 HS, PUR 30/50)

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
2004 Warszawa Kotwienie elementów na terenie Dworca Wileńskiego Wykonanie zakotwień – system MEGAdur

(MEGAdur EP 100)

REMIX
2004 Kraków Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych i wykonanie izolacji kładki dla pieszych nad ul. Lubicz Antykorozja stali – system MEGAprotect

(MEGAprotect EP 11 Zn, EP 21 HS, PUR 30/50)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Polwar S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Kraków Wykonanie izolacji mostu przez rz. Serafę w ciągu DK nr 4 Kraków – Targowisko Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRINŻ–
Mosty Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Wrocław Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonowych i wykonanie izolacji Mostu Milenijnego przez rz. Odrę Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 E, AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SKANSKA S.A. /
Przedsiębiorstwo Budowlano–Montażowe STALKOR Sp. z o.o.
2004 Jurgów Most drogowy w ciągu drogi gminnej Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
2004 Kraków Most przez rz. Wisłę w ciągu ul. Brzeskiej Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Polwar S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Kraków Estakada najazdowa Dworca Centralnego PKS przy ul. Bosackiej Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PBI ENERGOPOL Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Zabrze Wiadukt w ciągu DK nr 4 nad
ul. Mikulczycką
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2004 Rząska Wiadukt drogowy w ciągu
ul. Radzikowskiego
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REMOST s.c. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Kraków Węzeł Radzikowskiego Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Kraków Węzeł Zakopiański zintegrowany
z ul. Nowotarską
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S, AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRINŻ–
Mosty Sp. z o.o.
2004 Skoczów Obiekt nr 20 w ciągu DK nr 1 Skoczów –Cieszyn Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

BUDIMEX DROMEX S.A. /
FERROVIAL AGROMAN S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Kraków Łącznica wschodnia przy ul. Wita Stwosza Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2004 Kraków Estakada w ciągu ul. Nowotarskiej Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S, AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRINŻ–
Mosty Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Kraków Przejście podziemne pod
ul. Okulickiego
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2003 Kraków Tunele dla pieszych w ciągu
ul. Wielickiej
Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

PBI ENERGOPOL Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Wrzosowa Kładka dla pieszych nad DK nr 1 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych S.A.
2003 Pszczyna Kładka dla pieszych nad DK nr 1 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Kraków Most drogowy przez rz. Wilga Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PBU GOMIBUD Sp. z o.o.
2003 Rzeki Most drogowy w miejscowości Rzeki Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

KOMBUD-PROJEKT Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe
2003 Pszczyna Kładka dla pieszych nad DK nr 1 Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Kraków Most Piłsudskiego przez rz. Wisłę Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Kraków Estakada nad ul. Wielicką Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S, AR 100 E)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

PBI ENERGOPOL Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Kraków Węzeł Wielicka Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

KOMBUD-PROJEKT Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe
2003 Kraków Most Wandy przez rz. Wisłę Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

BUDIMEX DROMEX S.A. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Chyżne Most nad potokiem Jawornik
w ciągu DK nr 7
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REMOST s.c. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Radlin Wiadukt w ciągu DK nr 78 nad torami PKP Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Siewierz Wiadukt w ciągu DK nr 1 nad torami PKP i ul. Bema Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC
(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)
ABF-MOSTY Sp. z o.o. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Myślenice Most przez potok Bysinka Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REMOST s.c. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Lgota-Nadwarcie Most drogowy przez rz. Wartę Powłoki ochronne na beton – system MEGAprotect

(MEGAprotect AR 100 S)

MOSTY Chrzanów Sp. z o.o.
2003 Chyżne Most przez potok Pod Bugajem
w ciągu DK nr 7
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REMOST s.c. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Chyżne Most przez potok Karasiówka
w ciągu DK nr 7
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REMOST s.c. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.
2003 Chyżne Most przez potok Głogoczówka
w ciągu DK nr 7
Nawierzchnie izolacyjne – system MEGAdur EPUR KWARC

(MEGAdur EP 0 G, PUR 2 K, PUR 3 UV)

REMOST s.c. /
SPTR SPETREM Sp. z o.o.