MEGAprotect EP 10 HB

Specjalny, szybkoschnący, grubopowłokowy grunt epoksydowy i podkład wypełniający do szybkiego przemalowania

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 10 HB.pdf
MEGAprotect EP 10 HB jest szybkoschnącym, grubopowłokowym, uniwersalnym gruntem epoksydowym utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku. Materiał stosowany również jako podkład wypełniający do szybkiego przemalowania.

MEGAprotect EP 10 PZ

Grunt epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 10 PZ.pdf
MEGAprotect EP 10 PZ jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku.

MEGAprotect EP 11 ZN

Wysokocynkowy grunt epoksydowy

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 11 ZN.pdf
MEGAprotect EP 11 Zn jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, zawierającym pył cynkowy (90% w suchej powłoce).

MEGAprotect EP 12 Al

Uniwersalna powłoka epoksydowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, pigmentowana barierowo płatkami aluminium i błyszczem żelaza (MIOX)

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 12 Al.pdf
MEGAprotect EP 12 Al jest uniwersalną, dwuskładnikową farbą epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną poliaminoamidem, pigmentowaną barierowo płatkami aluminium oraz błyszczem żelaza (MIOX). Materiał może być stosowany w systemach antykorozyjnych jako warstwa gruntująca (podkładowa), warstwa pośrednia (międzywarstwa) lub stanowić samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, stalowych-ocynkowanych, żeliwnych lub aluminiowych. Uzyskane powłoki charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz elastycznością.

MEGAprotect EP 13 Sealer

Uniwersalny, uszczelniający grunt epoksydowy do powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo

MEGAprotect EP 13 Sealer jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących i doszczelniających powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAprotect EP 20/30 HS

Gruntoemalia epoksydowa pigmentowana fosforanem cynku

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 20/30 HS.pdf
MEGAprotect EP 20/30 HS jest dwuskładnikową, grubopowłokową gruntoemalią epoksydową, pigmentowaną antykorozyjnie fosforanem cynku.

MEGAprotect EP 21 Al

Grunt epoksydowy pigmentowany barierowo

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 21 Al.pdf
MEGAprotect EP 21 Al jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym barierowo płatkami aluminium oraz błyszczem żelaza (MIOX).

MEGAprotect EP 21 HS

Całosezonowa powłoka epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych na konstrukcje stalowe i ocynkowane oraz podłoża przygotowywane ręcznie

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 21 HS.pdf
MEGAprotect EP 21 HS jest dwuskładnikową, grubopowłokową farbą epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowaną antykorozyjnie fosforanem cynku, utwardzaną poliaminoamidem. Materiał może być stosowany w systemach antykorozyjnych jako warstwa gruntująca (podkładowa), warstwa pośrednia (międzywarstwa), warstwa nawierzchniowa lub stanowić samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych i ocynkowanych pracujących w agresywnych środowiskach przemysłowych, w tym w zanurzeniu. Produkt utwardza się w temperaturach do -5°C, a po utwardzeniu charakteryzuje się doskonała odpornością mechaniczną oraz elastycznością.

MEGAprotect EP 22 MIO

Farba epoksydowa pigmentowana antykorozyjnie i barierowo

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 22 MIO.pdf
MEGAprotect EP 22 MIO jest dwuskładnikowym, grubopowłokowym wyrobem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym barierowo błyszczem żelaza i płatkami aluminium oraz fosforanem cynku.

MEGAprotect EP 30/50

Chemoodporna emalia epoksydowa

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 30/50.pdf
MEGAprotect EP 30/50 jest dwuskładnikową emalią epoksydową utwardzaną poliaminoamidem.

MEGAprotect EP Mastic Al

Grubopowłokowy grunt epoksydowy pigmentowany płatkami aluminium

MEGAprotect EP Mastic Al jest dwuskładnikową mastyką epoksydową, utwardzaną poliaminoamidem, pigmentowaną antykorozyjnie płatkami aluminium.

MEGAprotect EP Mastic PZ

Grubopowłokowy grunt epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku

MEGAprotect EP Mastic PZ jest dwuskładnikową mastyką epoksydową, utwardzaną poliaminoamidem, pigmentowaną antykorozyjnie fosforanem cynku.