MEGAprotect AY 20/50 MP

Szybkoschnąca gruntoemalia akrylowa pigmentowana antykorozyjnie

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AY 20/50 MP.pdf
MEGAprotect AY 20/50 MP jest jednoskładnikową gruntoemalią na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej, pigmentowaną antykorozyjnie fosforanem cynku.

MEGAprotect EP 13

Specjalny, głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający do betonu i szczelnych powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 13.pdf
MEGAprotect EP 13 jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących, impregnujących i doszczelniających beton oraz powierzchnie mineralne. Może być stosowany w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami, skroplinami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAprotect EP 10 HB

Specjalny, szybkoschnący, grubopowłokowy grunt epoksydowy i podkład wypełniający do szybkiego przemalowania

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 10 HB.pdf
MEGAprotect EP 10 HB jest szybkoschnącym, grubopowłokowym, uniwersalnym gruntem epoksydowym utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku. Materiał stosowany również jako podkład wypełniający do szybkiego przemalowania.

MEGAprotect EP 10 PZ

Grunt epoksydowy pigmentowany fosforanem cynku

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 10 PZ.pdf
MEGAprotect EP 10 PZ jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku.

MEGAprotect EP 11 ZN

Wysokocynkowy grunt epoksydowy

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 11 ZN.pdf
MEGAprotect EP 11 Zn jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, zawierającym pył cynkowy (90% w suchej powłoce).

MEGAprotect EP 12 Al

Uniwersalna powłoka epoksydowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, pigmentowana barierowo płatkami aluminium i błyszczem żelaza (MIOX)

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 12 Al.pdf
MEGAprotect EP 12 Al jest uniwersalną, dwuskładnikową farbą epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną poliaminoamidem, pigmentowaną barierowo płatkami aluminium oraz błyszczem żelaza (MIOX). Materiał może być stosowany w systemach antykorozyjnych jako warstwa gruntująca (podkładowa), warstwa pośrednia (międzywarstwa) lub stanowić samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, stalowych-ocynkowanych, żeliwnych lub aluminiowych. Uzyskane powłoki charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz elastycznością.

MEGAprotect EP 13 Sealer

Uniwersalny, uszczelniający grunt epoksydowy do powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo

MEGAprotect EP 13 Sealer jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących i doszczelniających powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAprotect EP 20/30 HS

Gruntoemalia epoksydowa pigmentowana fosforanem cynku

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 20/30 HS.pdf
MEGAprotect EP 20/30 HS jest dwuskładnikową, grubopowłokową gruntoemalią epoksydową, pigmentowaną antykorozyjnie fosforanem cynku.

MEGAprotect EP 21 Al

Grunt epoksydowy pigmentowany barierowo

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 21 Al.pdf
MEGAprotect EP 21 Al jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym barierowo płatkami aluminium oraz błyszczem żelaza (MIOX).