NEOPOXE 41

Zaprawa epoksydowa do naprawy i wyrównywania powierzchni

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 41.pdf
NEOPOXE 41 jest bezrozpuszczalnikowym, trójskładnikowym, tiksotropowym preparatem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej i mieszaniny piasku kwarcowego, stosowanym do naprawy i wyrównywania powierzchni oraz uzupełnienia ubytków w konstrukcjach z betonu i innych materiałów budowlanych. Produkt dostępny jest w dwóch typach: normalny (NEOPOXE 41) oraz szybkowiążący (NEOPOXE 41 R).

MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 GF

Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
MEGAdur EP 0 GF jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym tworzy zaprawy stosowane do naprawy i wyrównywania podłoży betonowych oraz wysokowytrzymałe jastrychy żywiczne.

MEGAdur EP 050 I

Żywica epoksydowa do wzmacniania i napraw konstrukcji oraz iniekcji rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 050 I.pdf
MEGAdur EP 050 I jest dwuskładnikową, chemoutwardzalną, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o bardzo niskiej lepkości, przeznaczoną do napraw i wzmacniania konstrukcji metodą iniekcji oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych, a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew).

MEGAdur EP 140 I

Żywica epoksydowa do wzmacniania i napraw konstrukcji oraz iniekcji rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 140 I.pdf
MEGAdur EP 140 I jest dwuskładnikową, chemoutwardzalną, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do napraw i wzmacniania konstrukcji metodą iniekcji oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych, a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew).

MEGAdur EP 100

Zaprawa epoksydowa do kotwienia i napraw konstrukcji

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 100.pdf
MEGAdur EP 100 jest chemoutwardzalnym, trójskładnikowym materiałem epoksydowo-mineralnym, służącym do wykonywania napraw betonu, mocowania elementów konstrukcji, szpachlowania rys i pęknięd, wyrównywania powierzchni oraz formowania cokolików posadzki. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością chemiczną oraz łatwością aplikacji.