NEOXEPLATE

Taśmy kompozytowe CFRP do wzmacniania konstrukcji

Karta techniczna: application/pdf NEOXEPLATE.pdf
NEOXEPLATE to taśmy z włókien węglowych (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer), stanowiące częśd systemu wzmacniania konstrukcji NEOXE. Taśmy NEOXEPLATE są produkowane technologią ciągłego łączenia wiązek włókien węglowych z żywicą epoksydową (metodą pultruzji), a do konstrukcji są przyklejane przy użyciu systemowego kleju epoksydowego NEOPOXE 30 (NEOPOXE 30 R). Przed przyklejeniem, taśmy można wstępnie naprężyd przy pomocy systemu sprężania konstrukcji NPS (NEOXE PRESTRESSING SYSTEM), co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie właściwości kompozytu

NEOPOXE 30

Klej epoksydowy do mocowania elementów wzmocnieo konstrukcji

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 30.pdf
NEOPOXE 30 jest bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym, tiksotropowym klejem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej oraz specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do mocowania elementów wzmacniających konstrukcje (np. w systemie wzmocnień konstrukcji NEOXE). Materiał dostępny jest w dwóch typach: normalny (NEOPOXE 30) oraz szybkowiążący (NEOPOXE 30 R).

NEOPOXE 41

Zaprawa epoksydowa do naprawy i wyrównywania powierzchni

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 41.pdf
NEOPOXE 41 jest bezrozpuszczalnikowym, trójskładnikowym, tiksotropowym preparatem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej i mieszaniny piasku kwarcowego, stosowanym do naprawy i wyrównywania powierzchni oraz uzupełnienia ubytków w konstrukcjach z betonu i innych materiałów budowlanych. Produkt dostępny jest w dwóch typach: normalny (NEOPOXE 41) oraz szybkowiążący (NEOPOXE 41 R).