NEOXECOVER

Maty z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji

Karta techniczna: application/pdf NEOXECOVER.pdf
Maty NEOXECOVER stanowią tkaninę złożoną z jednokierunkowo ułożonych włókien węglowych, zawierającą dodatkowo specjalne włókna osnowy zapobiegające rozdzieleniu włókien zbrojenia.

NEOPOXE 41

Zaprawa epoksydowa do naprawy i wyrównywania powierzchni

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 41.pdf
NEOPOXE 41 jest bezrozpuszczalnikowym, trójskładnikowym, tiksotropowym preparatem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej i mieszaniny piasku kwarcowego, stosowanym do naprawy i wyrównywania powierzchni oraz uzupełnienia ubytków w konstrukcjach z betonu i innych materiałów budowlanych. Produkt dostępny jest w dwóch typach: normalny (NEOPOXE 41) oraz szybkowiążący (NEOPOXE 41 R).

NEOPOXE 330

Żywica epoksydowa do impregnacji i klejenia mat wzmacniających

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 330.pdf
NEOPOXE 330 jest bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym, tiksotropowym materiałem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej, przeznaczonym do impregnacji i klejenia mat FRP wzmacniających konstrukcje (np. w systemie wzmacniania konstrukcji NEOXE).