MEGAiso POXYBIT

Epoksydowo-smołowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni betonowych i stalowych, odporna na oddziaływanie środowisk agresywnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso POXYBIT.pdf
MEGAiso POXYBIT jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem na bazie modyfikowanej mieszaniny oleju smołowego i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi, służącym do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych , w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami.

MEGAiso POXYBIT V

Epoksydowo-smołowa powłoka ochronna o wysokiej odporności na działanie środowisk agresywnych i podwyższonej odporności na promieniowanie UV

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso POXYBIT V.pdf
MEGAiso POXYBIT V jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, elastycznym materiałem na bazie mieszaniny specjalnie wyselekcjonowanych olei smołowych i żywicy epoksydowej, z wypełniaczami mineralnymi, służącym do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych (w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami).