MEGAiso EP

Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do impregnacji i gruntowania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso EP.pdf
MEGAiso EP jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do wykonywania powłok impregnacyjnych, gruntujących i izolacyjnych.

MEGAprotect EP 13

Specjalny, głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający do betonu i szczelnych powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 13.pdf
MEGAprotect EP 13 jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących, impregnujących i doszczelniających beton oraz powierzchnie mineralne. Może być stosowany w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami, skroplinami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAprotect EP 22 HS

Całosezonowa, epoksydowa powłoka ochronna o wysokiej chemoodporności do konstrukcji betonowych obciążonych wodą, kondensatem i skroplinami

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 22 HS.pdf
MEGAprotect EP 22 HS jest specjalnym, dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym o wysokiej zawartości części stałych, utwardzanym poliaminoamidem. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako warstwa pośrednia (międzywarstwa) i/lub nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnych środowiskach przemysłowych, w tym w zanurzeniu. Materiał utwardza się w temperaturach do -5°C, a po utwardzeniu charakteryzuje się doskonałą szczelnością, odpornością mechaniczną, chemiczną oraz elastycznością.

MEGAprotect EP 30/50

Chemoodporna emalia epoksydowa

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 30/50.pdf
MEGAprotect EP 30/50 jest dwuskładnikową emalią epoksydową utwardzaną poliaminoamidem.

MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 G SX

Żywica epoksydowa do gruntowania i impregnacji szczelnych podłoży mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G SX.pdf
MEGAdur EP 0 G SX jest bardzo dobrze penetrującym, chemoutwardzalnym, dwuskładnikowym wyrobem na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczonym do gruntowania i impregnacji szczelnych podłoży mineralnych.