MEGAiso PRIMEBIT

Dyspersja asfaltowo-kauczukowa do gruntowania podłoży mineralnych i wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso PRIMEBIT.pdf
MEGAiso PRIMEBIT to dyspersyjna, wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających przeznaczona do gruntowania podłoży mineralnych oraz wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego. Materiał może być także stosowany do konserwacji i renowacji pokryć dachowych oraz wykonywania samodzielnych, bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaniną polipropylenową lub układanych na warstwie papy asfaltowej.

MEGAiso WATERBIT

Bezrozpuszczalnikowa dyspersja asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso WATERBIT.pdf
MEGAiso WATERBIT to dyspersyjna, wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających przeznaczona do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów, a także do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu. Materiał charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży mineralnych – może być stosowany zarówno na suche jak i matowo-wilgotne podłoże. Tworzy izolacje o wysokiej elastyczności, odporne na działanie czynników atmosferycznych.