MEGAprotect AR 100 E

Elastyczna powłoka akrylowa do zabezpieczania betonu przed korozją

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 E.pdf
MEGAprotect AR 100 E jest jednoskładnikową, wodorozcieoczalną, elastyczną powłoką akrylową do zabezpieczania betonu przed korozją w warunkach atmosferycznych.

MEGAprotect AR 100 S

Sztywna akrylowa powłoka do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 S.pdf
MEGAprotect AR 100 S jest jednoskładnikową, wodorozcieoczalną, sztywną powłoką akrylową do zabezpieczania betonu przed korozją w warunkach atmosferycznych.

MEGAprotect AY 20/50 MP

Szybkoschnąca gruntoemalia akrylowa pigmentowana antykorozyjnie

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AY 20/50 MP.pdf
MEGAprotect AY 20/50 MP jest jednoskładnikową gruntoemalią na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej, pigmentowaną antykorozyjnie fosforanem cynku.

MEGAprotect AR 100 EFL

Specjalna, jednoskładnikowa międzywarstwa, warstwa wypełniająca i powłoka ochronna o wysokiej elastyczności i zdolności przenoszenia rys.

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 EFL.pdf
MEGAprotect AR 100 EFL jest specjalną, elastyczną, jednoskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką na bazie kopolimeru akrylowego. Materiał przeznaczony jest do wykonywania na podłożach betonowych i mineralnych międzywarstw, warstw wypełniających i wyrównujących oraz samodzielnych, powłok ochronnych o wysokiej zdolności przenoszenia zarysowań i przepuszczalności pary wodnej. MEGAprotect AR 100 EFL wchodzi w skład systemu ochrony powierzchniowej betonu MEGAprotect AR 100.

MEGAprotect EP 13

Specjalny, głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający do betonu i szczelnych powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 13.pdf
MEGAprotect EP 13 jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących, impregnujących i doszczelniających beton oraz powierzchnie mineralne. Może być stosowany w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami, skroplinami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.