MEGAprotect AR 100 G

Uniwersalny, bezbarwny, akrylowy preparat do gruntowania, hydrofobizacji i impregnacji betonu oraz powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 G.pdf
MEGAprotect AR 100 G jest uniwersalnym, jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym preparatem akrylowym. Materiał przeznaczony jest do gruntowania betonu oraz porowatych i nasiąkliwych podłoży mineralnych przed ułożeniem kolejnych warstw powłokowych. Może być także stosowany jako samodzielna warstwa hydrofobizująca lub impregnująca beton oraz jako powłoka chroniąca przed zbyt gwałtowną utratą wody (powłoka pielęgnacyjna). Preparat zwiększa powierzchniową wytrzymałość betonów, tynków i jastrychów oraz zmniejsza ich nasiąkliwość. MEGAprotect AR 100 G wchodzi w skład systemu ochrony powierzchniowej betonu MEGAprotect AR 100.

MEGAiso EP

Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do impregnacji i gruntowania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso EP.pdf
MEGAiso EP jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do wykonywania powłok impregnacyjnych, gruntujących i izolacyjnych.

MEGAprotect AR 100 E

Elastyczna powłoka akrylowa do zabezpieczania betonu przed korozją

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 E.pdf
MEGAprotect AR 100 E jest jednoskładnikową, wodorozcieoczalną, elastyczną powłoką akrylową do zabezpieczania betonu przed korozją w warunkach atmosferycznych.

MEGAprotect AR 100 EFL

Specjalna, jednoskładnikowa międzywarstwa, warstwa wypełniająca i powłoka ochronna o wysokiej elastyczności i zdolności przenoszenia rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 EFL.pdf
MEGAprotect AR 100 EFL jest specjalną, elastyczną, jednoskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką na bazie kopolimeru akrylowego. Materiał przeznaczony jest do wykonywania na podłożach betonowych i mineralnych międzywarstw, warstw wypełniających i wyrównujących oraz samodzielnych, powłok ochronnych o wysokiej zdolności przenoszenia zarysowań i przepuszczalności pary wodnej. MEGAprotect AR 100 EFL wchodzi w skład systemu ochrony powierzchniowej betonu MEGAprotect AR 100.

MEGAprotect AR 100 S

Sztywna akrylowa powłoka do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 S.pdf
MEGAprotect AR 100 S jest jednoskładnikową, wodorozcieoczalną, sztywną powłoką akrylową do zabezpieczania betonu przed korozją w warunkach atmosferycznych.

MEGAprotect EP 13

Specjalny, głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający do betonu i szczelnych powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 13.pdf
MEGAprotect EP 13 jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących, impregnujących i doszczelniających beton oraz powierzchnie mineralne. Może być stosowany w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami, skroplinami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAprotect EP 22 HS

Całosezonowa, epoksydowa powłoka ochronna o wysokiej chemoodporności do konstrukcji betonowych obciążonych wodą, kondensatem i skroplinami

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 22 HS.pdf
MEGAprotect EP 22 HS jest specjalnym, dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym o wysokiej zawartości części stałych, utwardzanym poliaminoamidem. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako warstwa pośrednia (międzywarstwa) i/lub nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnych środowiskach przemysłowych, w tym w zanurzeniu. Materiał utwardza się w temperaturach do -5°C, a po utwardzeniu charakteryzuje się doskonałą szczelnością, odpornością mechaniczną, chemiczną oraz elastycznością.

MEGAprotect PUR 30

Uniwersalna, nawierzchniowa, barwna powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz odporności na promieniowanie UV

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect PUR 30.pdf
MEGAprotect PUR 30 jest uniwersalnym, dwuskładnikowym, szybkoschnącym materiałem poliuretanowym utwardzanym poliizocyjanianem alifatycznym, zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Tworzy powłoki charakteryzujące się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną, szczelnością, elastycznością oraz znakomitą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako samodzielna powłoka ochronna lub warstwa nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnej atmosferze przemysłowej, w tym w warunkach zraszania i w zanurzeniu.

MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 GF

Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
MEGAdur EP 0 GF jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym tworzy zaprawy stosowane do naprawy i wyrównywania podłoży betonowych oraz wysokowytrzymałe jastrychy żywiczne.

MEGAdur PUR 2 K

Uniwersalny materiał poliuretanowy do wykonywania elastycznych powłok izolacyjnych i posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
MEGAdur PUR 2 K to uniwersalny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał poliuretanowy. Produkt przeznaczony jest do wykonywania barwnych, elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjnonawierzchniowych oraz posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Może być stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 3 UV

Elastyczna, odporna na promieniowanie UV, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 3 UV.pdf
MEGAdur PUR 3 UV to dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, materiał poliuretanowy. Tworzy elastyczne, przenoszące zarysowania podłoża, powłoki o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na ścieranie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, sole odladzające i produkty ropopochodne. Produkt przeznaczony do wykonywania barwnych, szczelnych warstw zamykających w systemach posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych. Może być także stosowany jako samodzielna, chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAiso PRIMEBIT

Dyspersja asfaltowo-kauczukowa do gruntowania podłoży mineralnych i wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso PRIMEBIT.pdf
MEGAiso PRIMEBIT to dyspersyjna, wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających przeznaczona do gruntowania podłoży mineralnych oraz wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego. Materiał może być także stosowany do konserwacji i renowacji pokryć dachowych oraz wykonywania samodzielnych, bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaniną polipropylenową lub układanych na warstwie papy asfaltowej.

MEGAiso WATERBIT

Bezrozpuszczalnikowa dyspersja asfaltowo-kauczukowa do wykonywania bezspoinowych powłok izolacyjnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso WATERBIT.pdf
MEGAiso WATERBIT to dyspersyjna, wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających przeznaczona do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów, a także do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu. Materiał charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży mineralnych – może być stosowany zarówno na suche jak i matowo-wilgotne podłoże. Tworzy izolacje o wysokiej elastyczności, odporne na działanie czynników atmosferycznych.

MEGAiso POXYBIT

Epoksydowo-smołowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni betonowych i stalowych, odporna na oddziaływanie środowisk agresywnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso POXYBIT.pdf
MEGAiso POXYBIT jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem na bazie modyfikowanej mieszaniny oleju smołowego i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi, służącym do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych , w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami.

MEGAiso POXYBIT V

Epoksydowo-smołowa powłoka ochronna o wysokiej odporności na działanie środowisk agresywnych i podwyższonej odporności na promieniowanie UV

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso POXYBIT V.pdf
MEGAiso POXYBIT V jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, elastycznym materiałem na bazie mieszaniny specjalnie wyselekcjonowanych olei smołowych i żywicy epoksydowej, z wypełniaczami mineralnymi, służącym do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych (w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami).