MEGAdur PUR 2 K

Uniwersalny materiał poliuretanowy do wykonywania elastycznych powłok izolacyjnych i posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
MEGAdur PUR 2 K to uniwersalny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał poliuretanowy. Produkt przeznaczony jest do wykonywania barwnych, elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjnonawierzchniowych oraz posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Może być stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 3 UV

Elastyczna, odporna na promieniowanie UV, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 3 UV.pdf
MEGAdur PUR 3 UV to dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, materiał poliuretanowy. Tworzy elastyczne, przenoszące zarysowania podłoża, powłoki o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na ścieranie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, sole odladzające i produkty ropopochodne. Produkt przeznaczony do wykonywania barwnych, szczelnych warstw zamykających w systemach posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych. Może być także stosowany jako samodzielna, chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 1

Elastyczny, tiksotropowy, barwny materiał poliuretanowy do wykonywania cienkowarstwowych posadzek o fakturze antypoślizgowej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 1.pdf
MEGAdur PUR 1 jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem poliuretanowym przeznaczonym do wykonywania barwnych, szczelnych powłok i posadzek cienkowarstwowych o dużej elastyczności. Dzięki właściwościom tiksotropowym, możliwe jest nakładanie materiału na powierzchnie pionowe i sufitowe, a wykonane posadzki i powłoki posiadają antypoślizgową fakturę powierzchni (tzw. ?baranek?). Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 2 W

Poliuretanowy, samorozlewny materiał posadzkowy do wykonywania gładkich, barwnych posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 W.pdf
MEGAdur PUR 2 W jest dwuskładnikowym, samorozlewnym, chemoutwardzalnym materiałem poliuretanowym, przeznaczonym do wykonywania gładkich, szczelnych, wysokowytrzymałych, barwnych warstw posadzkowych o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt może być stosowany w systemach wylewnych, wewnątrz budynków i obiektów przemysłowych.

MEGAdur PUR 6 AS

Żywica poliuretanowa do wykonywania antyelektrostatycznych powłok posadzkowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 6 AS.pdf
Dwuskładnikowy, samorozlewny materiał przewodzący na bazie żywicy poliuretanowej. Zawiera włókna węglowe umożliwiające przepływ ładunków elektrycznych przez materiał. Materiał stosowany jest do wykonywania warstwy właściwej grubowarstwowych posadzek przewodzących -system MEGAdur AS 350 W.

MEGAdur EP 2 K

Specjalny materiał epoksydowy do wykonywania posadzek z wypełnieniem kwarcowym o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 2 K.pdf
MEGAdur EP 2 K jest specjalnym, dwuskładnikowym, samorozlewnym, chemoutwardzalnym, barwnym materiałem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania szczelnych, grubowarstwowych posadzek o ekstremalnej odporności mechanicznej i chemicznej, wypełnianych kruszywem kwarcowym -standardowym lub barwionym (tzw. MIX) – o gładkiej lub antypoślizgowej (szorstkiej) fakturze powierzchni. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur EP 2 W

Epoksydowy, samorozlewny materiał posadzkowy do wykonywania gładkich, barwnych posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 2 W.pdf
MEGAdur EP 2 W jest dwuskładnikowym, samorozlewnym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym, przeznaczonym do wykonywania gładkich, szczelnych, wysokowytrzymałych, barwnych warstw posadzkowych o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt może być stosowany w systemach powłokowych (cienkowarstwowych) oraz wylewnych, wewnątrz budynków i obiektów przemysłowych.

MEGAdur EP 3

Bezbarwna żywica epoksydowa do wykonywania warstw zamykających na powierzchniach z posypką z barwionego kruszywa oraz powłok posadzkowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 3.pdf
MEGAdur EP 3 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym, przeznaczonym do wykonywania bezbarwnych, szczelnych, wysokowytrzymałych warstw zamykających stosowanych na powierzchniach z zasypki z barwnego kruszywa kwarcowego (tzw. MIX) o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.