System MEGAdur KWARC 100 PUR KOLORMIX

Posadzka epoksydowo-poliuretanowa z barwnym wypełnieniem kwarcowym

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 3.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur KWARC 100 PUR KOLORMIX to epoksydowo-poliuretanowy system posadzkowy z posypką z barwnego piasku kwarcowego (tzw. MIX) oraz bezbarwną warstwą zamykającą. Posadzka charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną oraz bardzo estetycznym i oryginalnym wyglądem. Stanowi trwałe i estetyczne wykooczenie powierzchni betonu i zapobiega pyleniu podłoża oraz zabezpiecza je przed nasiąkaniem cieczami.

System MEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR

Barwna posadzka epoksydowo-poliuretanowa z wypełnieniem kwarcowym

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR to barwny, epoksydowo-poliuretanowy system posadzkowy z wypełnieniem kwarcowym. Posadzka charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, bardzo estetycznym wyglądem oraz uniwersalnością zastosowao (możliwośd stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeo – wersja z warstwą zamykającą odporną na promieniowanie UV). Dzięki swej elastyczności, system znakomicie nadaje się do wykonywania powłok izolacyjnych odpornych na penetrację wody.

System MEGAdur KWARC 400 KOLORMIX

Grubowarstwowa posadzka epoksydowa z barwnym wypełnieniem kwarcowym

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 3.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 2 K.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur KWARC 400 KOLORMIX to grubowarstwowy, epoksydowy system posadzkowy z wypełnieniem w postaci barwnego piasku kwarcowego (tzw. MIX) oraz bezbarwną warstwą zamykającą. Posadzka charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz estetycznym i oryginalnym wyglądem. Stanowi trwałe wykooczenie powierzchni mineralnych takich jak beton czy wylewki cementowe i skutecznie zapobiega pyleniu podłoża oraz zabezpiecza je przed nasiąkaniem cieczami lub uszkodzeniami mechanicznymi.

System MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR

Grubowarstwowa, barwna posadzka epoksydowa z wypełnieniem kwarcowym

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 2 K.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR to barwny, epoksydowo-poliuretanowy system posadzkowy z wypełnieniem kwarcowym. Posadzka charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, bardzo estetycznym wyglądem oraz uniwersalnością zastosowao (możliwośd stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeo – wersja z warstwą zamykającą odporną na promieniowanie UV). Dzięki swej elastyczności, system znakomicie nadaje się do wykonywania powłok izolacyjnych odpornych na penetrację wody.

MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 GF

Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
MEGAdur EP 0 GF jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym tworzy zaprawy stosowane do naprawy i wyrównywania podłoży betonowych oraz wysokowytrzymałe jastrychy żywiczne.

MEGAdur PUR 2 K

Uniwersalny materiał poliuretanowy do wykonywania elastycznych powłok izolacyjnych i posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
MEGAdur PUR 2 K to uniwersalny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał poliuretanowy. Produkt przeznaczony jest do wykonywania barwnych, elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjno-nawierzchniowych oraz posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Może być stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 3 UV

Elastyczna, odporna na promieniowanie UV, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 3 UV.pdf
MEGAdur PUR 3 UV to dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, materiał poliuretanowy. Tworzy elastyczne, przenoszące zarysowania podłoża, powłoki o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na ścieranie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, sole odladzające i produkty ropopochodne. Produkt przeznaczony do wykonywania barwnych, szczelnych warstw zamykających w systemach posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych. Może być także stosowany jako samodzielna, chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur EP 2 K

Specjalny materiał epoksydowy do wykonywania posadzek z wypełnieniem kwarcowym o bardzo wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 2 K.pdf
MEGAdur EP 2 W jest dwuskładnikowym, samorozlewnym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym, przeznaczonym do wykonywania gładkich, szczelnych, wysokowytrzymałych, barwnych warstw posadzkowych o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt może być stosowany w systemach powłokowych (cienkowarstwowych) oraz wylewnych, wewnątrz budynków i obiektów przemysłowych.

MEGAdur EP 3

Bezbarwna żywica epoksydowa do wykonywania warstw zamykających na powierzchniach z posypką z barwionego kruszywa oraz powłok posadzkowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 3.pdf
MEGAdur EP 3 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym, przeznaczonym do wykonywania bezbarwnych, szczelnych, wysokowytrzymałych warstw zamykających stosowanych na powierzchniach z zasypki z barwnego kruszywa kwarcowego (tzw. MIX) o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.