System MEGAdur AS 350 W

Grubowarstwowa, antyelektrostatyczna, posadzka przewodząca

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur AS 350 W.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 6 AS.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 5 AS.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur AS 350 W to grubowarstwowy, antyelektrostatyczny, epoksydowo-poliuretanowy system posadzkowy, odprowadzający ładunki elektryczne. Posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe i stanowi trwałe wykooczenie powierzchni mineralnych takich jak: beton, wylewki cementowe, masy samopoziomujące na bazie cementu itp. System skutecznie zapobiega pyleniu podłoża oraz zabezpiecza je przed nasiąkaniem cieczami.

MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 GF

Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
MEGAdur EP 0 GF jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym tworzy zaprawy stosowane do naprawy i wyrównywania podłoży betonowych oraz wysokowytrzymałe jastrychy żywiczne.

MEGAdur EP 5 AS

Żywica epoksydowa do wykonywania antyelektrostatycznych powłok posadzkowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 5 AS.pdf
MEGAdur EP 5 AS jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, podkładowym materiałem przewodzącym na bazie żywicy epoksydowej. Zawiera grafit umożliwiający przewodzenie ładunków elektrycznych.

MEGAdur PUR 6 AS

Żywica poliuretanowa do wykonywania antyelektrostatycznych powłok posadzkowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 6 AS.pdf
Dwuskładnikowy, samorozlewny materiał przewodzący na bazie żywicy poliuretanowej. Zawiera włókna węglowe umożliwiające przepływ ładunków elektrycznych przez materiał. Materiał stosowany jest do wykonywania warstwy właściwej grubowarstwowych posadzek przewodzących -system MEGAdur AS 350 W.