MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 GF

Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
MEGAdur EP 0 GF jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym tworzy zaprawy stosowane do naprawy i wyrównywania podłoży betonowych oraz wysokowytrzymałe jastrychy żywiczne.

MEGAdur EP3

Bezbarwna żywica epoksydowa do wykonywania warstw zamykających na powierzchniach z posypką z barwionego kruszywa oraz powłok posadzkowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 3.pdf
MEGAdur EP 3 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym, przeznaczonym do wykonywania bezbarwnych, szczelnych, wysokowytrzymałych warstw zamykających stosowanych na powierzchniach z zasypki z barwnego kruszywa kwarcowego (tzw. MIX) o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej. Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

MEGAiso EP

Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do impregnacji i gruntowania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso EP.pdf
MEGAiso EP jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do wykonywania powłok impregnacyjnych, gruntujących i izolacyjnych.