MEGAcrete 20

Zaprawa naprawcza typu PCC / SPCC zawierająca mikrokrzemionkę i włókna syntetyczne, przeznaczona do nakładania ręcznego lub mokrego natrysku

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete 20.pdf
MEGAcrete 20 jest jednokomponentową zaprawą naprawczą na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, modyfikowaną polimerami (PCC/SPCC), o specjalnie dobranym kruszywie, przeznaczoną do naprawy ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Materiał zawiera dodatek mikrokrzemionki oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych i może być nakładany ręcznie lub metodą mokrego torkretowania. MEGAcrete 20 wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete 60

Zaprawa naprawcza typu PCC / SPCC zawierająca mikrokrzemionkę i włókna syntetyczne, przeznaczona do nakładania ręcznego lub mokrego natrysku

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete 60.pdf
MEGAcrete 60 jest jednokomponentową zaprawą naprawczą na bazie cementu o podwyższonej odporności na korozję siarczanową, modyfikowaną polimerami (typu PCC/SPCC), o specjalnie dobranym kruszywie, przeznaczoną do naprawy ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Materiał zawiera dodatek mikrokrzemionki oraz zbrojenie w postaci włókien syntetycznych i może być nakładany ręcznie lub metodą mokrego torkretowania. MEGAcrete 60 wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete FL

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete FL.pdf
MEGAcrete FL jest jednokomponentową zaprawą na bazie cementu modyfikowaną polimerami (typu PCC) służącą do wyrównywania i wygładzania nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych. Materiał nakłada się bezpośrednio na podłoże betonowe lub stanowi on ostatni etap reprofilacji betonu po wypełnieniu ubytków zaprawami naprawczymi. MEGAcrete FL wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete ECC FL

Trójskładnikowa, epoksydowo-cementowa zaprawa do wykonywania napraw, szpachlowania, wyrównywania i wygładzania oraz ochrony betonu

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete ECC FL.pdf
MEGAcrete ECC FL jest trójskładnikową, epoksydowo-cementową (typu ECC) zaprawą naprawczą na bazie dyspersji żywicy epoksydowej i cementu, przeznaczoną do naprawy, szpachlowania, wyrównywania i ochrony nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych. Materiał nakłada się bezpośrednio na podłoże betonowe lub stanowi on ostatni etap reprofilacji betonu po wypełnieniu ubytków zaprawami naprawczymi. MEGAcrete ECC FL wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete HB

Płynna, bezskurczowa, szybkosprawna zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania napraw, podlewek i kotwienia elementów stalowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete HB.pdf
MEGAcrete HB jest jednokomponentową, szybkowiążącą, płynną zaprawą naprawczą na bazie cementu i specjalnie dobranych wypełniaczy o drobnym uziarnieniu. Zaprawa przeznaczona jest do wypełniania ubytków w betonowych płaszczyznach poziomych. Zaprawą można także wykonywać podlewki oraz kotwić elementy stalowe. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, oraz łatwością aplikacji. MEGAcrete HB wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete KE

Zaprawa naprawcza typu PCC o przyspieszonym czasie wiązania i twardnienia, przeznaczona do naprawy ubytków i osadzania krawężników, obrzeży itp.

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete KE.pdf
MEGAcrete KE jest jednokomponentową zaprawą naprawczą typu PCC na bazie cementu, z dodatkiem polimerów i mikrokrzemionki, o przyspieszonym czasie wiązania i twardnienia. Materiał charakteryzuje się wysoką wczesną wytrzymałością, niskim skurczem oraz doskonałą mrozoodpornością i jest przeznaczony do nakładania metodą ręczną na powierzchnie poziome. MEGAcrete KE wchodzi w skład zestawu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete VB

Tiksotropowa, bezskurczowa, szybkosprawna zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania napraw i kotwienia elementów stalowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete VB.pdf
MEGAcrete VB jest jednokomponentową, szybkowiążącą zaprawą na bazie cementu i specjalnie dobranych wypełniaczy o drobnym uziarnieniu. Zaprawa przeznaczona jest do wypełniania ubytków w betonowych płaszczyznach pionowych i poziomych (także sufitowych). Zaprawą można także kotwić elementy stalowe. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i łatwością aplikacji. MEGAcrete VB wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.