MEGAcrete FL

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete FL.pdf
MEGAcrete FL jest jednokomponentową zaprawą na bazie cementu modyfikowaną polimerami (typu PCC) służącą do wyrównywania i wygładzania nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych. Materiał nakłada się bezpośrednio na podłoże betonowe lub stanowi on ostatni etap reprofilacji betonu po wypełnieniu ubytków zaprawami naprawczymi. MEGAcrete FL wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete ECC FL

Trójskładnikowa, epoksydowo-cementowa zaprawa do wykonywania napraw, szpachlowania, wyrównywania i wygładzania oraz ochrony betonu

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete ECC FL.pdf
MEGAcrete ECC FL jest trójskładnikową, epoksydowo-cementową (typu ECC) zaprawą naprawczą na bazie dyspersji żywicy epoksydowej i cementu, przeznaczoną do naprawy, szpachlowania, wyrównywania i ochrony nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych. Materiał nakłada się bezpośrednio na podłoże betonowe lub stanowi on ostatni etap reprofilacji betonu po wypełnieniu ubytków zaprawami naprawczymi. MEGAcrete ECC FL wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.