MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 G SX

Żywica epoksydowa do gruntowania i impregnacji szczelnych podłoży mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G SX.pdf
MEGAdur EP 0 G SX jest bardzo dobrze penetrującym, chemoutwardzalnym, dwuskładnikowym wyrobem na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczonym do gruntowania i impregnacji szczelnych podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 GF

Uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania, impregnacji, naprawy i wyrównywania podłoży oraz wykonywania zapraw i jastrychów żywicznych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 GF.pdf
MEGAdur EP 0 GF jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych. Po wymieszaniu z suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym tworzy zaprawy stosowane do naprawy i wyrównywania podłoży betonowych oraz wysokowytrzymałe jastrychy żywiczne.

MEGAdur PUR 2 K

Uniwersalny materiał poliuretanowy do wykonywania elastycznych powłok izolacyjnych i posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
MEGAdur PUR 2 K to uniwersalny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał poliuretanowy. Produkt przeznaczony jest do wykonywania barwnych, elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjnonawierzchniowych oraz posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Może być stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 3 UV

Elastyczna, odporna na promieniowanie UV, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 3 UV.pdf
MEGAdur PUR 3 UV to dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, materiał poliuretanowy. Tworzy elastyczne, przenoszące zarysowania podłoża, powłoki o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na ścieranie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, sole odladzające i produkty ropopochodne. Produkt przeznaczony do wykonywania barwnych, szczelnych warstw zamykających w systemach posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych. Może być także stosowany jako samodzielna, chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur EPUR KWARC

Elastyczny system izolacyjno-nawierzchniowy na podłoża betonowe i stalowe

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EPUR KWARC.pdf
MEGAdur EPUR KWARC to elastyczny, epoksydowo-poliuretanowy systemem izolacyjno-nawierzchniowy o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej, który może byd stosowany na podłożach betonowych, stalowych i stalowych ocynkowanych. System stanowi jednocześnie izolację przeciwwilgociową oraz warstwę trudnościeralną oraz zapewnia ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

MEGAiso EP

Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do impregnacji i gruntowania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso-EP.pdf
MEGAiso EP jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do wykonywania powłok impregnacyjnych, gruntujących i izolacyjnych. MEGAiso EP służy do impregnacji i gruntowania powierzchni betonowych oraz gruntowania powierzchni stalowych pod warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej lub innych materiałów izolacyjnych i izolacyjno-nawierzchniowych na bazie epoksydów lub poliuretanów. Materiał jest szczególnie polecany do wykonywania warstw gruntujących na obiektach mostowych i inżynieryjnych oraz zbiornikach żelbetowych w warunkach podwyższonej agresywności środowiska (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów itp.).

MEGAprotect EP 10 HB

Specjalny, szybkoschnący, grubopowłokowy grunt epoksydowy i podkład wypełniający do szybkiego przemalowania

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 10 HB.pdf
MEGAprotect EP 10 HB jest szybkoschnącym, grubopowłokowym, uniwersalnym gruntem epoksydowym utwardzanym poliaminoamidem, pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku. Materiał stosowany również jako podkład wypełniający do szybkiego przemalowania.

MEGAprotect EP 12 Al

Uniwersalna powłoka epoksydowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, pigmentowana barierowo płatkami aluminium i błyszczem żelaza (MIOX)

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 12 Al .pdf
MEGAprotect EP 12 Al jest uniwersalną, dwuskładnikową farbą epoksydową, o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną poliaminoamidem, pigmentowaną barierowo płatkami aluminium oraz błyszczem żelaza (MIOX). Materiał może być stosowany w systemach antykorozyjnych jako warstwa gruntująca (podkładowa), warstwa pośrednia (międzywarstwa) lub stanowić samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, stalowych-ocynkowanych, żeliwnych lub aluminiowych. Uzyskane powłoki charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz elastycznością.

MEGAprotect EP 13 Sealer

Uniwersalny, uszczelniający grunt epoksydowy do powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo

MEGAprotect EP 13 Sealer jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących i doszczelniających powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo i natryskowo. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.