MEGAdur EPUR KWARC to jeden z najczęściej wybieranych systemów nawierzchniowo-izolacyjnych. Posiada bardzo szeroką gamę zastosowań, a najczęściej używany jest do: izolacji chodników mostowych, koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych, kładek pieszo-jezdnych, ramp towarowych. System spełnia wysokie wymagania dotyczące szorstkości, ścieralności i izolacyjności. Posiada także odporność na sole odladzające, produkty ropopochodne oraz warunki atmosferyczne. Charakteryzują go bardzo dobre parametry wytrzymałościowe (system jest oparty o ekstremalnie mocne wypełniacze kwarcowe), wysoka elastyczność, trwałość oraz duża swoboda w regulowaniu szorstkości powierzchni. Dodatkowo, system jest odporny na promieniowanie UV i może być dostarczany „zarówno warstwa pośrednia jak i zamykająca” w ponad 100 kolorach z palety RAL.

System MEGAdur EPUR KWARC

file_pdf Karta systemu

System izolacyjno-nawierzchniowy na podłoża betonowe i stalowe
Epoksydowo-poliuretanowy systemem izolacyjno-nawierzchniowy, przeznaczony do wykonywania warstw izolacyjnych oraz nawierzchniowych na konstrukcjach obciążonych dynamicznie intensywnym ruchem pieszym i kołowym np. chodniki mostowe, kładki pieszo-jezdne, parkingi samochodowe, rampy. System może być stosowany na podłożach betonowych i stalowych. Całkowita grubość warstwy: 1÷10 mm.

 

epur-kwarc-2

button-1

TAGI:
Chodniki mostowe, ścieżki rowerowe, żywica na chodniki, powłoki chodnikowe, nawierzchnie izolacyjne na mosty.