MEGAiso POXYBIT

Epoksydowo-smołowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni betonowych i stalowych, odporna na oddziaływanie środowisk agresywnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso POXYBIT.pdf
MEGAiso POXYBIT jest dwuskładnikowym, chemoutwardzalnym materiałem na bazie modyfikowanej mieszaniny oleju smołowego i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi, służącym do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych , w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami.

MEGAiso POXYBIT V

Epoksydowo-smołowa powłoka ochronna o wysokiej odporności na działanie środowisk agresywnych i podwyższonej odporności na promieniowanie UV

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso POXYBIT V.pdf
MEGAiso POXYBIT V jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, elastycznym materiałem na bazie mieszaniny specjalnie wyselekcjonowanych olei smołowych i żywicy epoksydowej, z wypełniaczami mineralnymi, służącym do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych o podwyższonej odporności na promieniowanie UV, na powierzchniach betonowych, żelbetowych i stalowych (w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami).

MEGAdur PUR 2 K

Uniwersalny materiał poliuretanowy do wykonywania elastycznych powłok izolacyjnych i posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 2 K.pdf
MEGAdur PUR 2 K to uniwersalny, dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał poliuretanowy. Produkt przeznaczony jest do wykonywania barwnych, elastycznych, szczelnych warstw izolacyjnych i izolacyjnonawierzchniowych oraz posadzek o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Może być stosowany jako chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur PUR 3 UV

Elastyczna, odporna na promieniowanie UV, przenosząca zarysowania podłoża powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur PUR 3 UV.pdf
MEGAdur PUR 3 UV to dwuskładnikowy, chemoutwardzalny, materiał poliuretanowy. Tworzy elastyczne, przenoszące zarysowania podłoża, powłoki o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz podwyższonej odporności na ścieranie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, sole odladzające i produkty ropopochodne. Produkt przeznaczony do wykonywania barwnych, szczelnych warstw zamykających w systemach posadzkowych i izolacyjno-nawierzchniowych. Może być także stosowany jako samodzielna, chemoodporna powłoka ochronna w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAprotect EP 22 HS

Całosezonowa, epoksydowa powłoka ochronna o wysokiej chemoodporności do konstrukcji betonowych obciążonych wodą, kondensatem i skroplinami

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 22 HS.pdf
MEGAprotect EP 22 HS jest specjalnym, dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym materiałem epoksydowym o wysokiej zawartości części stałych, utwardzanym poliaminoamidem. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako warstwa pośrednia (międzywarstwa) i/lub nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnych środowiskach przemysłowych, w tym w zanurzeniu. Materiał utwardza się w temperaturach do -5°C, a po utwardzeniu charakteryzuje się doskonałą szczelnością, odpornością mechaniczną, chemiczną oraz elastycznością.

MEGAprotect PUR 30

Uniwersalna, nawierzchniowa, barwna powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej oraz odporności na promieniowanie UV

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect PUR 30.pdf
MEGAprotect PUR 30 jest uniwersalnym, dwuskładnikowym, szybkoschnącym materiałem poliuretanowym utwardzanym poliizocyjanianem alifatycznym, zawierającym rozpuszczalniki organiczne. Tworzy powłoki charakteryzujące się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną, szczelnością, elastycznością oraz znakomitą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako samodzielna powłoka ochronna lub warstwa nawierzchniowa w systemach powłokowych zabezpieczających konstrukcje betonowe i żelbetowe pracujące w agresywnej atmosferze przemysłowej, w tym w warunkach zraszania i w zanurzeniu.