MEGAprotect AR 100 G

Uniwersalny, bezbarwny, akrylowy preparat do gruntowania, hydrofobizacji i impregnacji betonu oraz powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect AR 100 G.pdf

MEGAprotect AR 100 G jest uniwersalnym, jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym preparatem akrylowym. Materiał przeznaczony jest do gruntowania betonu oraz porowatych i nasiąkliwych podłoży mineralnych przed ułożeniem kolejnych warstw powłokowych. Może być także stosowany jako samodzielna warstwa hydrofobizująca lub impregnująca beton oraz jako powłoka chroniąca przed zbyt gwałtowną utratą wody (powłoka pielęgnacyjna). Preparat zwiększa powierzchniową wytrzymałość betonów, tynków i jastrychów oraz zmniejsza ich nasiąkliwość. MEGAprotect AR 100 G wchodzi w skład systemu ochrony powierzchniowej betonu MEGAprotect AR 100.

MEGAprotect EP 13

Specjalny, głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający do betonu i szczelnych powierzchni mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAprotect EP 13.pdf

MEGAprotect EP 13 jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym, chemoutwardzalnym, bardzo dobrze penetrującym gruntem epoksydowym. Produkt przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących, impregnujących i doszczelniających beton oraz powierzchnie mineralne. Może być stosowany w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, ściekami, skroplinami lub agresywnymi mediami. Materiał przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

MEGAdur EP 0 G

Żywica epoksydowa do gruntowania, naprawy i wyrównywania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G.pdf
MEGAdur EP 0 G jest bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną, dwuskładnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do gruntowania i impregnacji podłoży mineralnych.

MEGAdur EP 0 G SX

Żywica epoksydowa do gruntowania i impregnacji szczelnych podłoży mineralnych

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 0 G SX.pdf
MEGAdur EP 0 G SX jest bardzo dobrze penetrującym, chemoutwardzalnym, dwuskładnikowym wyrobem na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczonym do gruntowania i impregnacji szczelnych podłoży mineralnych.

MEGAiso EP

Żywica epoksydowa o niskiej lepkości do impregnacji i gruntowania podłoży

Karta techniczna: application/pdf MEGAiso EP.pdf
MEGAiso EP jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, chemoutwardzalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do wykonywania powłok impregnacyjnych, gruntujących i izolacyjnych.