MEGAiso to zestaw materiałów służących do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji. W skład zestawu wchodzą iniekty, taśmy i kity uszczelniające oraz powłoki odporne na oddziaływanie środowisk agresywnych (do XA3 włącznie). Produkty zestawu stosowane są do wykonywania izolacji i uszczelnień części podziemnych budowli oraz konstrukcji pracujących w warunkach stałego obciążenia wodą lub ściekami jak np. zbiorniki wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty hydrotechniczne itp. W zestawie znajdują się materiały do wykonywania gruntowania i impregnacji podłoży, w tym także impregnacji tzw. „świeżego” betonu (beton od 4 do 10 godzin od wyprodukowania mieszanki betonowej) oraz powłoki odporne na oddziaływanie środowisk agresywnych (także odpowiadających klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1), sprawdzające się w warunkach pracy poniżej gruntu oraz w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami. Produkty składowe systemu MEGAiso przeznaczone są do wykonywania izolacji fundamentów, rurociągów, kanalizacji, obiektów oczyszczalni ścieków, obiektów budownictwa podziemnego (jak tunele) i inżynieryjnego, obiektów hydrotechnicznych środowiska morskiego oraz śródlądowego, w tym także do wykonywania hydroizolacji budowli (lub ich części) poddanych obciążeniom dynamicznym.

SYSTEM MEGAiso
file_pdf Karta systemu

Materiały do gruntowania, impregnacji i zabezpieczania konstrukcji inżynierskich
Zestaw materiałów MEGAiso pozwala na wykonanie powłok impregnacyjnych, gruntujących i izolacyjnych na powierzchniach betonowych, żelbetowych oraz stalowych.
button-1

TAGI
izolacja zbiorników, izolacja przeciwwodna, betonu, fundamentów, oczyszczalnie ścieków, izolacja fundamentów, hydroizolacje, izolacje typu lekkiego, izolacje przeciwwodne, powłoki epoksydowo smołowe.