MEGAcrete HB

Płynna, bezskurczowa, szybkosprawna zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania napraw, podlewek i kotwienia elementów stalowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete HB.pdf
MEGAcrete HB jest jednokomponentową, szybkowiążącą, płynną zaprawą naprawczą na bazie cementu i specjalnie dobranych wypełniaczy o drobnym uziarnieniu. Zaprawa przeznaczona jest do wypełniania ubytków w betonowych płaszczyznach poziomych. Zaprawą można także wykonywać podlewki oraz kotwić elementy stalowe. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, oraz łatwością aplikacji. MEGAcrete HB wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete VB

Tiksotropowa, bezskurczowa, szybkosprawna zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania napraw i kotwienia elementów stalowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete VB.pdf
MEGAcrete VB jest jednokomponentową, szybkowiążącą zaprawą na bazie cementu i specjalnie dobranych wypełniaczy o drobnym uziarnieniu. Zaprawa przeznaczona jest do wypełniania ubytków w betonowych płaszczyznach pionowych i poziomych (także sufitowych). Zaprawą można także kotwić elementy stalowe. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i łatwością aplikacji. MEGAcrete VB wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete SL-2

Samorozlewna, ekspansywna zaprawa cementowa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek i kotwienia elementów stalowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete SL-2.pdf
MEGAcrete SL-2 jest jednokomponentową, samorozlewną, ekspansywną zaprawą na bazie cementu z dodatkami modyfikującymi. Zaprawa charakteryzuje się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości i przeznaczona jest do wypełniania ubytków, wykonywania wysokowytrzymałych podlewek pod elementy konstrukcyjne i maszyny, a także kotwienia elementów stalowych w betonie. MEGAcrete SL-2 wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAcrete SL-4

Samorozlewna, ekspansywna zaprawa cementowa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek i kotwienia elementów stalowych

Karta techniczna: application/pdf MEGAcrete SL-4.pdf
MEGAcrete SL-4 jest jednokomponentową, samorozlewną, ekspansywną zaprawą na bazie cementu z dodatkami modyfikującymi. Zaprawa charakteryzuje się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości i przeznaczona jest do wypełniania ubytków, wykonywania wysokowytrzymałych podlewek pod elementy konstrukcyjne i maszyny, a także kotwienia elementów stalowych w betonie. MEGAcrete SL-4 wchodzi w skład systemu naprawczego MEGAcrete.

MEGAdur EP 050 I

Żywica epoksydowa do wzmacniania i napraw konstrukcji oraz iniekcji rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 050 I.pdf
MEGAdur EP 050 I jest dwuskładnikową, chemoutwardzalną, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o bardzo niskiej lepkości, przeznaczoną do napraw i wzmacniania konstrukcji metodą iniekcji oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych, a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew).

MEGAdur EP 140 I

Żywica epoksydowa do wzmacniania i napraw konstrukcji oraz iniekcji rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 140 I.pdf
MEGAdur EP 140 I jest dwuskładnikową, chemoutwardzalną, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do napraw i wzmacniania konstrukcji metodą iniekcji oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych, a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew).

MEGAdur EP 100

Zaprawa epoksydowa do kotwienia i napraw konstrukcji

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 100.pdf
MEGAdur EP 100 jest chemoutwardzalnym, trójskładnikowym materiałem epoksydowo-mineralnym, służącym do wykonywania napraw betonu, mocowania elementów konstrukcji, szpachlowania rys i pęknięd, wyrównywania powierzchni oraz formowania cokolików posadzki. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą odpornością chemiczną oraz łatwością aplikacji.