NEOPOXE 30

Klej epoksydowy do mocowania elementów wzmocnieo konstrukcji

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 30.pdf
NEOPOXE 30 jest bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym, tiksotropowym klejem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej oraz specjalnych wypełniaczy, przeznaczonym do mocowania elementów wzmacniających konstrukcje (np. w systemie wzmocnień konstrukcji NEOXE). Materiał dostępny jest w dwóch typach: normalny (NEOPOXE 30) oraz szybkowiążący (NEOPOXE 30 R).

NEOPOXE 330

Żywica epoksydowa do impregnacji i klejenia mat wzmacniających

Karta techniczna: application/pdf NEOXPOXE 330.pdf
NEOPOXE 330 jest bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym, tiksotropowym materiałem na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej, przeznaczonym do impregnacji i klejenia mat FRP wzmacniających konstrukcje (np. w systemie wzmacniania konstrukcji NEOXE).