MEGAdur EP 050 I

Żywica epoksydowa do wzmacniania i napraw konstrukcji oraz iniekcji rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 050 I.pdf
MEGAdur EP 050 I jest dwuskładnikową, chemoutwardzalną, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o bardzo niskiej lepkości, przeznaczoną do napraw i wzmacniania konstrukcji metodą iniekcji oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych, a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew).

MEGAdur EP 140 I

Żywica epoksydowa do wzmacniania i napraw konstrukcji oraz iniekcji rys

Karta techniczna: application/pdf MEGAdur EP 140 I.pdf
MEGAdur EP 140 I jest dwuskładnikową, chemoutwardzalną, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową o niskiej lepkości, przeznaczoną do napraw i wzmacniania konstrukcji metodą iniekcji oraz wykonywania mas szpachlowych i zapraw żywiczno-mineralnych, a także mocowania elementów betonowych i stalowych (np. kotew).