Uzupełnienie oferty systemów posadzek przemysłowych i nawierzchni izolacyjnych stanowią elastyczne, jednoskładnikowe kity poliuretanowe MEGAflexy. Przeznaczone są do wypełniania i uszczelniania: dylatacji, szczelin, pracujących rys i pęknięć, spoin pomiędzy płytkami ceramicznymi, obróbek blacharskich oraz elastycznego klejenia elementów konstrukcyjnych. W skład systemu wchodzi także preparat zwiększający przyczepność mas uszczelniających – MEGAflexy PRIMER.

button-1