Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w Spółce TINES Megachemie SA oparty jest na wymaganiach norm:

 •     ISO 9001:2008 – System zarządzania jakością,
 •     ISO 14001:2004 – System zarządzania środowiskowego,
 •     PN-N-18001:2004 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 •     ISO/IEC 27001:2013 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zintegrowane Zarządzanie osiągamy prowadząc odpowiednią organizację przedsiębiorstwa, z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania oraz indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za wszystkie aspekty swojej pracy, zmniejszanie i ograniczanie ryzyka pracy oraz niekorzystnego wpływu naszych działań na środowisko.

9105050666_274353


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem TINES Megachemie SA jest sprostanie potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz uzyskanie w oczach społeczeństwa statusu wiarygodnego, bezpiecznego, przyjaznego naturalnemu środowisku oraz dbającego o zabezpieczenie informacji Producenta i Dostawcy poprzez:

 •     utrzymanie wysokiego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług w zakresie produkcji i dostaw nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego,
 •     wysoki poziom wykonania dostarczanych kompleksowych systemów nawierzchni szynowych,
 •     wykorzystanie szkoleń pracowników do podnoszenia standardów realizacji usług i rozwijania nowych usług,
 •     zapewnienie najwyższych standardów obsługi klientów,
 •     postępowanie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Dążeniem Spółki jest ugruntowanie pozycji rynkowej jako solidnego dostawcy wyrobów/usług w zakresie:

 •     dostawy kompleksowych systemów nawierzchni szynowych stosowanych na kolei,
 •     dostawy kompleksowych systemów nawierzchni szynowych stosowanych w torowiskach tramwajowych,
 •     dostawy kompleksowych systemów nawierzchni szynowych stosowanych w metrze
 •     dostawy kompleksowych systemów nawierzchni szynowych stosowanych w torach podsuwnicowych.

Gwarancją spełnienia powyższej Polityki jest wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN 18001: 2004 oraz ISO/IEC 27001:2013, za przestrzeganie których odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Spółki.