Obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami), umożliwia wystawianie faktur w formie elektronicznej.  Intensywność zmian dotyczących podatku od towarów i usług, jaką mogliśmy ostatnio obserwować, spowodowana była pilną koniecznością dostosowania przepisów polskich do dyrektywy unijnej 2010/45/UE z 13 lipca 2010 roku. Intencją Rady UE, wyrażoną we wspomnianej dyrektywie, jest m.in. ułatwienie, przyspieszenie i obniżenie kosztów związanych z obiegiem faktur (szczególną rolę przeznaczono fakturom elektronicznym). Zgodnie z intencją Rady UE i jej wytycznymi od 1 stycznia 2013 roku w Polsce faktury elektroniczne są traktowane na równi z papierowymi.

Wystawiane przez nas e-faktury są w pełni akceptowane przez urzędy skarbowe. Spełniają wymogi określone w ww. Rozporządzeniu Ministra Finansów. Przyjęty przez TINES Megachemie SA model e-faktury zakłada, że faktury z tytułu świadczonych usług logistycznych będą wystawiane przez TINES Megachemie SA w formacie PDF (portable document format), a następnie przesyłane do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uzgodniony adres e-mail.

Jeżeli zgadzają się Państwo z nami w kwestii korzyści i decydują się Państwo na otrzymywanie e-faktur, prosimy uprzejmie o udzielenie nam zgody na fakturowanie elektroniczne. Zgodę taką mogą Państwo udzielić pisemnie lub elektronicznie:

  • pisemnie– poprzez wypełnienie i odesłanie do TINES Megachemie SA załączonego poniżej formularza „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej”.
  • elektronicznie poprzez wysłanie do Działu Obsługi Klienta TINES Megachemie SA wiadomości e-mail z informacją, że akceptują Państwo faktury elektroniczne,

Zarówno  w formularzu papierowym, jak i w korespondencji mailowej i elektronicznym formularzu prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej, na który powinny być przesyłane e-faktury. Adres ten mogą Państwo w każdej chwili zmienić zawiadamiając o tym TINES Megachemie SA (pisemnie lub mailowo). Równocześnie informujemy, że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie e-faktur.

Uwaga: Jesteśmy przekonani, że zaproponowane rozwiązanie spotka się z zainteresowaniem naszych usługobiorców i przyczyni się zarówno do zwiększenia komfortu współpracy, jak i do ochrony środowiska naturalnego.

Załączniki: