TINES Megachemie newsroom

Aktualności i informacje prasowe

uzyt-pub-2

Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją przez firmę TINES Megachemie SA projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego zapraszamy do składania ofert na realizację prac zgodnych z zamieszczonym zapytaniem ofertowym. Oferty muszą być sporządzone zgodnie z załączonym wzorem.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Data publikacji: |21.12.2016|