Przemysł energetyczny jest szczególnie wymagający pod względem jakości i trwałości rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych na obiektach budowlanych. Długoletnie doświadczenie, zdobyte podczas budowy i modernizacji specjalistycznych obiektów energetycznych, zostało skondensowane w ofercie materiałów i rozwiązań specjalnie zaprojektowanych dla potrzeb energetyki.

Stan techniczny infrastruktury przemysłowej wpływa bezpośrednio na efektywność funkcjonowania tej gałęzi gospodarki. Oferowane przez nas technologie i materiały chemii budowlanej spełniają najwyższe wymagania stawiane tego typu systemom i stanowią efekt długoletnich doświadczeń zdobytych podczas budowy i modernizacji obiektów budownictwa przemysłowego.

Gospodarka odpadami i ściekami stawia przed producentami chemii budowlanej duże wymagania. Nasze materiały cechuje wysoka wytrzymałość i odporność na oddziaływanie agresywnych mediów chemicznych, co potwierdzają liczne realizacje obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych i komunalnych.

Jednym z podstawowych wyznaczników efektywnego funkcjonowania portów morskich oraz terminali, są parametry techniczne i stan infrastruktury odpowiadający potrzebom nowoczesnych środków transportu morskiego i lądowego oraz technologii przeładunków.

W branży spożywczej i farmaceutycznej niezbędne jest spełnienie norm w zakresie higieny. Proponujemy szeroki wybór produktów, które są powszechnie stosowane w różnych gałęziach przemysłu, a także budynkach opieki zdrowotnej, warsztatach i halach produkcyjnych, pomieszczeniach technicznych i laboratoriach.